Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden beschrijven de regels waaraan de partijen voldoen als ze een relatie met elkaar aangaan. Deze voorwaarden staan in dit document beschreven en hebben betrekking op het gebruik van de website en op het afnemen van diensten van Chivo.
In deze algemene voorwaarden zijn er twee partijen, namelijk ;
 • Ready for Life h/o Chivo, verder te noemen Chivo;
 • Jij, verder te noemen de Afnemer
Gebruik website chivo.nl
Na registratie, word je gebruiker van de website en heb je toegang tot specifieke delen na het inloggen. Afnemer gaat dan akkoord met de volgende voorwaarden.
Privacy
 • Chivo zal de gegevens niet verstrekken aan derden
 • Chivo slaat persoonsgegevens van het registratieformulier voor onbepaalde tijd op
 • Chivo slaat navigatie informatie, gekoppeld aan een inlognaam, voor onbepaalde tijd op voor analyse
 • Op verzoek (via contactformulier) kan alle persoonlijke informatie worden vernietigd, hetgeen binnen 30 dagen zal plaatsvinden

Gedrag

 • Chivo is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van technische storingen aan de website
 • Chivo behoudt zich ten alle tijden het recht om toegang te ontzeggen, zonder verdere opgaaf van reden
 • Afnemer zal persoonlijke inlogcode en wachtwoord niet delen met derden
 • Afnemer zal zich niet onfatsoenlijk uiten met als voorbeelden schelden of discriminerend uitlaten op de website
 • Afnemer zal de website niet gebruiken voor expliciet ongeautoriseerde commerciele uitingen
 • Alle uitingen van Afnemer zullen automatisch intellectueel eigendom worden van Chivo
 • Afnemer respecteert het intellectueel eigendom van Chivo
Afnemen van een dienst
Opgave van deelname aan een dienst zoals een opleiding, clinic, etc. vindt plaats via het inschrijfformulier van de website en daarbij geeft de Afnemer expliciet aan, dat hij of zij akkoord gaat met de voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle diensten van van Chivo.

 • Chivo logo kennisinstituut 800x800Annulering

  De Afnemer kan de aangeschafte dienst, binnen 8 dagen na inschrijving nog kosteloos annuleren, zolang de levering van de dienst nog niet gestart is. Daarna kan er door de Afnemer niet meer geannuleerd worden en is restitutie niet mogelijk. De betalingsverplichting blijft dus van kracht. Wel kan bij verhindering van Afnemer, gekeken worden of een ander persoon de plaats over kan nemen. Indien dit lukt, zullen er 39 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. Chivo kan de dienst tot 14 dagen voor aanvang annuleren. In beide gevallen worden eventueel betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.
 • Presentieverplichting
  Om deel te nemen aan het examen is 80 procent aanwezigheid verplicht. Het betreft dan hele dagen die naar boven afgerond worden. Indien er sprake is van tussentijdse toetsen, dan moeten deze gemiddeld met een voldoende afgelegd zijn, om deel te kunnen nemen aan het examen. Indien een lesdag door overmacht verplaatst wordt, dan blijft de presentieverplichting van kracht.
 • Betaalvoorwaarden
  Na inschrijving ontvangt cursist een factuur. Deze dient binnen het betaaltermijn voldaan te worden en tenminste voor aanvang van de cursus. Het betreft dan het gehele of indien vooraf aangegeven, gedeelte van de factuur te zijn. Alleen bij betaling binnen het betaaltermijn wordt de plaats vastgehouden.
 • Intellectueel eigendom
  Het intellectuele eigendom van het cursusmateriaal is van en blijft bij Chivo en wordt niet overgedragen. Het materiaal is op naam van de Afnemer verstrekt en mag niet worden overgedragen. Men mag het materiaal op geen enkele wijze vermenigvuldigen of verspreiden. Tijdens de lessen mag geluid en beeld niet worden vastgelegd door Afnemer. Chivo behoudt zich het recht voor om beeld en geluid vast te leggen met als doel, de verbetering en promotie van de opleidingen.
 • Aansprakelijkheid
  Chivo kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel zoekraken of beschadigen van eigendommen van cursist, voor het blesseren van Afnemer of het annuleren van een dienst. De Afnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.