Vitaliteits
fundament

Vitaliteitsfundament

Dé handleiding voor het leven bestaat niet omdat het zo persoonlijk is, maar met deze opleiding leer je clienten hoe ze deze zelf kunnen schrijven

Bouwen aan vitaliteit

Bouwen aan vitaliteit

In het vitaliteitsfundament leer je counselen, coachen en trainen op wijsheid

De duur van het vitaliteitsfundament is ongeveer een jaar. Het is een theoretisch- en een praktisch fundament, waar bij we je leren counselen, coachen en trainen op wijsheid. Daarmee bieden onze opleidingen een uniek en aanvullend perspectief op het huidige aanbod. Wijsheid, ook wel levenswijsheid genoemd, is een leven lang goed kunnen oordelen en handelen. Je helpt op deze wijze mensen beter navigeren door het leven, waardoor ze meer leven ofwel vitaler worden.

De lessen kunnen in de meeste gevallen zowel op locatie (Driebergen) als op afstand (zoom) worden gevolgd

visie op vitaliteit

Visie op vitaliteit

Autonoom en zinvol leven

Vitaliteit betekent levenskracht en dat vloeit volgens de visie van Chivo voort uit een autonoom en zinvol leven. Het zijn twee begrippen die centraal staan in onze opleiding en betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling, relaties, het bedrijfsleven en de maatschappij.

De twee begrippen zijn ook nauw verwant aan motivatie en vanuit een vitaliteitsperspectief begint het met een reden hebben om te leven. Het is een inzicht uit jaren praktijkervaring, omdat we zieke ouderen tegenkwamen die levenslustiger waren dan gezonde twintigers die met hun ziel onder hun arm liepen. Het is ook geen kwestie van emotionele gezondheid, aangezien ook mensen met somberheid en angsten een meer autonoom en zinvol leven kunnen leiden. We hebben daarom vitaliteit losgekoppeld van leeftijd en gezondheid.

Daarnaast richten we ons niet alleen op het positieve, aangezien dat slechts een half leven is. We richten ons op het positief invullen van het hele leven, de goede en de minder goede kanten. 

Een videotoelichting (32 min) over het vitaliteitsfundament als opleiding, het vak vitaliteit en onze visie op vitaliteit. Download eventueel de handout hieronder als je mee wilt schrijven. 

vitaliteitskwadrant

Vitaliteitskwadranten
Chivo vitaliteitskwadranten groen vitaliteitsfundament

In het vitaliteitsfundament besteden we aandacht aan de vier kwadranten genaamd passie, zingeving, coping en escapisme. Vitaliteit wordt veelal geassocieerd met passie en zingeving. De twee begrippen vertegenwoordigen dan ook energie en richting in het leven. We diepen dat uit, maar dat doen we ook met de onderbelichte kanten van het leven, zoals coping en escapisme. Het eerste betekent dat men het leven tijdens tegenslagen dragelijk wil maken, terwijl escapisme gaat over vluchtgedrag. Juist in dit laatste genoemde kwadrant valt veelal de meeste persoonlijke groei te halen. Daarom willen we dat men die donkere kanten niet alleen tolereert, maar zelfs waardeert. Vitaliteit betekent, in de visie van Chivo, comfortabel zijn met het gegeven dat deze kwadranten allemaal onderdeel uitmaken van een vol leven. Alleen zal het aandeel en daarmee ook de grootte van de kwadranten individueel verschillen. In het vitaliteitsfundament komen al deze kwadranten aan bod en leren we je hoe je cliënten hier met wijsheid doorheen kunt helpen navigeren.

wat is wijsheid?

Wat is wijsheid

Een leven lang goed oordelen en handelen

Is er een handleiding voor het leven? Nee, maar je zou soms willen dat het er is. Hoewel voor de één het leven gemakkelijker lijkt te zijn dan voor de ander hebben we allemaal te maken met splitsingen op ons levenspad, waarvan we niet weten wat de beste keuze is. Wat is dan wijsheid? Als die vraag gesteld wordt, dan kan men met behulp van het vak vitaliteit dat antwoord vinden. Het hebben van wijsheid betekent niet dat men over alle antwoorden beschikt, maar dat men de juiste vragen kan stellen. Het stellen van die vragen vereist echter veel kennis, naast praktische vaardigheden. Als het belangrijk is om passie te ontdekken, wat is dan passie? Hoe ontdek je het? Heb je het nodig voor het leven? Hetzelfde geldt voor zingeving. En als het gaat om coping, waarom voel je dan emotionele pijn? Wat wil het lichaam je eigenlijk vertellen en moet je ernaar luisteren? En als escapisme vluchtgedrag is, waar vlucht je dan voor?
Er zijn geen standaardantwoorden, maar er zijn wel antwoorden. Tenminste, als je de juiste vraag kunt stellen. Hoe? Dat leer je in het vitaliteitsfundament. 

filosofie,

bio-ecologie en

psychologie

Filosofie-bio-ecologie-psychologie

Een integraal wetenschappelijk fundament

Levenswijsheid is een discipline in de filosofie en hoewel daar ontzettend goede ideeën uitkomen, richten wij ons vooral op de toetsbare ideeën. Anders gesteld, we kiezen voor de aanpak met een stevige wetenschappelijke onderbouwing. Daarmee kruisen we diverse disciplines waaronder de wetenschap van de psychologie en bio-ecologie. In de psychologie bestudeert men het innerlijke leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

Het kent veel subdisciplines waarvan we een aantal zullen inzetten om de kennis op te bouwen voor wijsheid. In de bio-ecologie bestudeert men de interactie tussen organismen en de omgeving. We worden namelijk sterk beïnvloed in onze keuzes door anderen, maar ook door ons lichaam. Kenmerkend aan vitaliteit is dat we erkennen dat het lichaam meebeslist. Zo is bijvoorbeeld geobserveerd dat Amerikaanse rechters tot 3 dagen nadat de klok vooruit is gezet, zwaardere straffen uitdelen. Het bio-gedeelte kan niet zonder meer genegeerd worden. 

Het vak vitaliteit laat zich daarom niet heel gemakkelijk vangen in een enkele discipline, maar kan samengevat worden als mensen helpen om zich te ontwikkelen in harmonie met zichzelf en anderen, rekening houdend met dier, plant en planeet. Die samenvatting illustreert het integrale karakter met ethiek als uitgangspunt van het vak vitaliteit.

counselen, coachen en trainen op wijsheid

Counselen, coachen en trainen op wijsheid

Wel of geen doel?

Het hart van een vitaliteitssessie wordt gevormd door het gesprek, maar dat hoeft niet altijd verbaal. Mensen kunnen zich namelijk niet altijd goed uitdrukken. Daarom kent het vak vitaliteit ook fysieke vormen van communicatie om die connectie op te bouwen en zo dichter tot de kern te komen. Soms is er een doel en soms ook niet. In het laatste geval is er vooral een nog ondefinieerbaar gevoel, vaak onrust. In dat geval is counselen gepast, terwijl als er een doel is, dan gaat men over op coachen. In beide gevallen moet het antwoord uit de cliënt komen en dat helder te krijgen is een vak. Het is daarnaast mogelijk dat de cliënt besluit om te veranderen waar vaak vaardigheden voor nodig zijn en dan is training gepast. Weten hoe mensen kunnen veranderen en vooral volhouden vereist veel kennis van psychologie en ecologie. In het vak vitaliteit lopen counselen, coachen en trainen daarom naadloos in elkaar over. 

details vitaliteitsfundament

Details Vitaliteitsfundament

Het vak vitaliteit is in de kern gebaseerd op tien wetenschappelijke theorieën. Het verschil tussen een theorie in de volksmond en een wetenschappelijke theorie, is dat de laatste iets kan voorspellen in de praktijk. Het betekent dat je met meer zekerheid beter verantwoorde keuzes kunt maken in situaties die je nog niet hebt meegemaakt. Dat is wel zo praktisch, omdat elke cliënt uniek is. Op basis van deze theorieën zijn interventies en technieken verzameld of ontwikkeld door ons, zodat je het meteen in de praktijk toe kunt passen. Dat oefenen we in het vitaliteitsfundament met 17 contactdagen van 3 uur. Daarnaast is er zelfstudie in de vorm van leeswerk en online videopresentaties. Men kan daarna het vak vitaliteit uitvoeren of erna specialiseren tijdens een tweede jaar als vitaliteitscoach of de vitaliteitstherapeut.

Voor wie?

Het vak vitaliteit spreekt veel mensen aan omdat het over het leven gaat, maar de insteek bij Chivo is wijsheid in plaats van gezondheid. Als het laatste je primaire interesse heeft, dan kun je het beste kiezen voor de module Healthcoach.

Er bestaat niet zoiets als dé handleiding voor het leven, omdat deze individueel gevormd zal moeten worden. Het vak vitaliteit is erop gericht om hier in bij te kunnen staan, zodat men een vitaler bestaan op kan bouwen. Het is een inspirerende en creatieve ontdekkingsreis waarbij je helpt om te ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan. Het is een genot om daar in te begeleiden en om getuige te zijn van de transformatie. Als dat je aanspreekt, dan is deze opleiding voor jou.

Het is toegankelijk voor mensen die een carrièreswitch overwegen en geen aanverwante (studie)achtergrond hebben, maar het is ook sterk verrijkend voor mensen die psychologie-, filosofie- of een HR achtergrond hebben. Wil je het inzetten in een klinische situatie dan is het een goede aanvulling op basisarts, fysiotherapie of psychosomatische therapie. De meest recente wetenschappelijke inzichten zijn vertaald naar een geïntegreerd systeem dat concrete handvatten biedt voor het begeleiden van cliënten in de praktijk en het schrijven van vitaliteitsprogramma’s.

Het vitaliteitsfundament vormt een basis voor een mogelijke afstudeerrichting als vitaliteitscoach waarin je mensen helpt met leiderschap of kies je eventueel de klinische kant waarbij je patiënten begeleidt als vitaliteitstherapeut. Mocht je het bij het vitaliteitsfundament willen houden, dan kun je eventueel praktijkexamen doen om je vaardigheden te laten toetsen. Na het succesvol afleggen van het examen krijg je een diploma als vitaliteitsconsulent. Je hebt meer dan genoeg kennis en vaardigheden om effectief mensen te kunnen helpen.

Het vak vitaliteit in de praktijk

Hoe ziet het vak vitaliteit er nu in de praktijk uit? Beknopt betekent het dat je mensen kunt helpen met het maken van de juiste keuze als ze op een splitsing staan in hun leven of als men vastloopt in onvrede. Voorbeelden van doelen waarmee cliënten komen voor een consult of een complete training:

 

 • Twijfels over de baan
 • Twijfels over de relatie
 • Het ontdekken van je passie
 • Het ontdekken van zingeving
 • Niet zelfverzekerd / gebrek eigenwaarde
 • Vol kunnen houden
 • Existentiële crisis (wie ben ik en wat is mijn plek op deze planeet)
 • Eenzaamheid
 • Weerbaarder worden bij tegenslagen
 • Algemeen klankborden

 

We hebben deze vraagstukken door de jaren onder kunnen brengen naar de vier kwadranten (afbeelding). In de bovenste helft zijn we vooral bezig met ontdekken wie men is en waar men voor staat, terwijl men in onderste helft kan leren wat ze moeten doen als men zichzelf kwijt dreigt te raken.

 

Chivo vitaliteitskwadranten groen vitaliteitsfundament

Na het afnemen van een intake kan men het probleem verder verkennen tot er een doel of een inzicht is. Dat kan in een enkel gesprek, zoals een eenmalig consult. Daarna kan de cliënt besluiten om een traject in te gaan. Dan zal de cliënt moeten leren veranderen. Dat kunnen trainingen zijn die gaan over discipline en volhouden, maar ook om leren gaan met tegenslagen als men obstakels tegenkomt tijdens je traject. Het is daarnaast ook mogelijk om al deze kennis en vaardigheden om te zetten in workshops.

Als men het vitaliteitsfundament heeft afgerond dan kan men een examen afleggen tot vitaliteitsconsulent of men kiest voor de afstudeerrichting vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut. Vitaliteitsconsulenten werken veelal zelfstandig met een eigen (online) praktijk of geven workshops/trainingen. Ook werken ze voor coachorganisaties. Steeds vaker worden vitaliteitsprofessionals in dienst genomen door organisaties die hun werknemers permanenten ondersteuning willen bieden.

Inhoud

In het vak vitaliteit helpen we mensen met counselen, coachen en trainen op wijsheid. Dat leer je verspreid over drie modules waar je kennis en vaardigheden leert die je direct toe kunt passen op jezelf en anderen. Na deze 3 modules zijn er nog 2 integrale praktijkdagen waarin we alles samentrekken. De onderwerpen in de modules zijn als volgt:

 

Functioneel Coachen

 • Doelgerichte en effectieve gespreksvoering
 • Doelen bepalen (echte hulpvraag)
 • Doelen behalen (veranderen en volhouden)
 • Ontdekken van het authentieke zelf
 • Stressmanagement (obstakels wegnemen)
 • Lifecoachen (passie & zingeving)

 

Toegepaste Ethiek

 • Counselen wanneer er geen doel is, alleen maar een onvrede of onbehagen
 • Non-directieve gespreksvoering (technieken wanneer er geen doel is)
 • Leven met compassie
 • Het ijken van het moreel kompas
 • Leren omgaan met de donkere zijde van de persoonlijkheid
 • Conflictresolutie
 • Lifecoachen (coping & escapisme)

 

Fysiek coachen

 • Communiceren met het lichaam (gevoel, pijn en emotie)
 • Communiceren via het lichaam (als gespreksvoering niet gepast is)
 • Psychologische en fysiologische effect van de natuur
 • Visualisatie en ademhaling 

 

 

Planning & structuur

 Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 3 modules (Functioneel Coachen, Fysiek coachen, Toegepaste ethiek) en 2 Integrale praktijkdagen
 • De volgorde van de modules kan per instroom wisselen, maar eindigt altijd met de Integrale praktijkdagen
 • Totaal van 17 contactdagen van netto 3 uur, verdeeld over 3 modules van 5 contactdagen per module eindigend met 2 integrale praktijkdagen
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar vatten we de hele module samen
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch relatief weinig te missen.
 • Je kunt je eigen vaardigheden toetsen door na het vitaliteitsfundament, deel te nemen aan een praktijkexamen. Mocht je daarvoor slagen, dan ontvang je een diploma Vitaliteitsconsulent. Je kunt er ook voor kiezen om deze stap over te slaan, omdat van plan bent om door te stromen naar de afstudeerrichting vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk, bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staan videopresentaties die de accenten op de theorie leggen en ze zijn noodzakelijk om de contactmomenten voor te bereiden
 • Houd rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag om de twee weken. In totaal 150 studiebelastinguren (SBU)
 • Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies
Veelvoorkomende vragen
 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig? Je bent bij ons een jaar onderweg, waarin we het laatste blok vooral geïntegreerd oefenen. Onze kleine klassen, evenals ons praktijkexamen, stellen de docent in staat om te zien of we goede coaches afleveren. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je wordt, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer. Zonder vooropleiding betekent het alleen dat je in het begin overvallen kunt worden door het jargon, maar je kunt goed teruggrijpen naar de audiovisuele ondersteuning.
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding? Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We kiezen daarom voor meer oefenen tijdens het laatste blok ‘Integrale praktijk’. Toch is het vaak mogelijk om mee te lopen met collega’s in het veld via de branche-organisatie.
 • Zijn jullie aangesloten bij een brancheorganisatie? De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars? Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten en staande kunnen houden.
 • Wordt dit vergoed als leefstijlcoach
  Vanaf 2019 werd leefstijlbegeleiding beperkt vergoed via het basispakket. Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat men lid is van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland). De vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut houdt zich niet specifiek bezig met leefstijl en kan daarom uitstekend samenwerken met een leefstijlcoach, maar ook een dietiste, een psycholoog of een personal trainer.
 • Waarom is dit een opleiding en geen cursus?
  Hoewel men met opleiding soms bedoeld dat het rijkserkend is, hanteren wij de letterlijke betekenis van beroepsvormend. Het moet dus leiden tot een beroep en in dit geval tot vitaliteitsconsulent. Een cursus is een reeks lessen die niet hoeven te leiden tot een beroep, maar een vaardigheid.

is het niet tijd voor wijsheid?

Is het niet tijd voor wijsheid

Een unieke opleiding waar je
je leven lang voordeel van hebt

Modules

Integratiedagen

Contactdagen

per klas

Structuur opleidingen vitaliteit

Structuur opleidingen vitaliteit (chivo)
Structuur Chivo opleidingen vitaliteit

Beperkt aantal plaatsen

schrijf je snel in!

Leer cliënten om de handleiding voor hun eigen leven te schrijven