Het Hawthorne-effect in perspectief

Het Hawthorne-effect in perspectief

Het Hawthorne-effect in perspectief De Griekse wijsgeer Socrates en Glaucon, broer van Plato, hadden ooit een discussie over rechtvaardigheid. Centraal in de discussie staat het verhaal van de herder, die beschikte over een ring die hem onzichtbaar maakte. Met deze...