Opleiding Personal Trainer Pro

3.749,003.809,00

In onze opleiding Personal Trainer Pro bestaat er niet zoiets als een goede oefening of een goed voedingsmiddel. Elke cliënt is namelijk anders, elk doel is anders en het is pas goed als je die twee effectief kunt verenigen. We hebben technieken die stevig gefundeerd zijn in de wetenschap en zich bewezen hebben in de praktijk, waardoor we je leren om op unieke wijze invulling te geven aan de ‘P’ van personal trainen.

Zelfs als we het perfecte trainings- en voedingsprogramma hebben samengesteld voor onze cliënt, blijkt dit alleen maar waardevol als de cliënt het ook daadwerkelijk kan volhouden. We hebben daarom ruim aandacht voor de mentale aspecten van het traject, zodat de cliënt het ook allemaal kan toepassen in zijn of haar leven. Een effectieve personal trainer is daarom ook lifestyle coach.

Daadwerkelijk individueel begeleiden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze met uitstekende resultaten in de praktijk heeft ertoe geleid dat onze opleiding wordt gevolgd door beginnende- én gevorderde trainers. Het is veruit de zwaarste opleiding in zijn soort en je zult er flink je schouders onder moeten zetten, maar we beloven je dat het de moeite waard zal zijn.

Vanaf 2019 zullen de lesdagen niet elke week, maar om de week plaatsvinden, waardoor men meer tijd krijgt om de lesdag voor te bereiden.

Meer informatie:

 • Voor de exacte lesdagen en -uren, prijsstructuur, etc. kies je een startdatum en een betaaltermijn en zal de relevante informatie direct hieronder verschijnen
 • Inhoudelijke toelichting en structuur van dit product in het algemeen, tref je onder de kopjes ‘puntsgewijs’ en ‘details’ verder op deze pagina.
 • Als er vroegboekkorting van toepassing is, dan zal deze automatisch worden verrekenend, tijdens het bestellen.
Wissen
Artikelnummer: OPT2016 Categorie:

Beschrijving

Opleiding puntsgewijs

Voor wie?

Onze opleiding wordt gevolgd door beginnende en gevorderde trainers. De beginnende komen voor het stevig en complete raamwerk waarmee ze meteen goed van start kunnen, terwijl de gevorderde trainers juist willen leren wat nu echt effectief is en hoe iets precies werkt.

Kernpunten

Je leert bij ons een flexibel en effectief trainingsraamwerk waar je de rest van carrière op voort kunt bouwen. Aangevuld met een effectieve voedingsaanpak voor uiteenlopende doeleinden. Aangezien het beste dieet en -trainingsprogramma niets waard is, als je cliënt het niet vol kan houden, leren we je om te gaan met de mentale aspecten van training. Onze kleine klassen en solide wetenschappelijke onderbouwing zorgen ervoor dat je kennis op het hoogste niveau tilt.

Materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit digitale syllabi en online videomateriaal. Dat maakt het mogelijk om tred te houden met de snelle ontwikkelingen in de branche. Het hebben van een tablet of ereader is dan ook raadzaam. Het is ook mogelijk om zelf het materiaal uit te printen als dat je voorkeur heeft. Het hebben van een internetverbinding is noodzakelijk om het maximale uit de opleiding te halen.

Planning

De opleiding bestaat uit 20 contactdagen en heeft een studiebelasting van 10-15 uur per week bovenop de 5 netto contacturen. Deze studiebelasting bestaat uit het lezen van 100-150 pagina’s ter voorbereiding van een les, oefenen met (proef)cliënten en bekijken van online videomateriaal.

De details

Na een korte intro en wat kernpunten over onze opleiding Personal Trainer Pro en Lifestyle coach tref je verderop een gedetailleerdere beschrijving gegroepeerd onder de tabbladen.

 

De opleiding Personal Trainer Pro wordt op dit moment gevolgd door beginnende én gevorderde trainers. De beginners willen meteen een stevig fundament en komen vaak op basis van aanbeveling. De gevorderde trainer heeft vaak bijna alle opleidingen al gedaan en hoewel er soms twijfel is of het iets toevoegt, blijkt juist de gevorderde trainer vaak zijn thuishaven bij ons vindt, omdat er eindelijk duidelijkheid ontstaat over wat er wetenschappelijk bezien ook klopt, wat waarschijnlijk is en wat we kunnen parkeren.Trainers van alle niveaus ervaren de opleiding om hele andere redenen als waardevol.

 

Praktisch gezien leren we je een flexibel en krachtig trainingsraamwerk op het gebied van trainen, voeding en mindset, waarmee de gevorderde trainer zijn ervaringen uitstekend kan combineren met nieuwe inzichten, terwijl de beginner een stevig fundament meekrijgt waarmee de trainer zijn of haar carrière op voort kan bouwen. De opleiding is dus geschikt voor trainers op alle niveaus.

 

De opleiding Personal Trainer Pro bestaat uit de modules Functioneel Trainen, Healthcoach, Functioneel Voeden en Functioneel Bewegen die per instroom in een andere volgorde worden aangeboden. Er wordt gewerkt aan de volgende competenties:

 

 • Strength & Conditioning
  Het ontwikkelen van het atletisch vermogen van de cliënt om hem op basis van zijn bouw en huidige status naar het doel te brengen van magazijnwerk tot serieuze sportprestaties, Je leert biomechanische en inspanningsfysiologische analyse maken van de beoogde taak en de client, zodat je die op elkaar af kunt stemmen. Vervolgens leer je hoe je een juiste selectie maakt van oefeningen en in welke volgorde, terwijl je vervolgens per periode intensiteit, volume en interval afstemt op het trainingsdoel. Dit is waar gevorderde trainers meer worstelen en beginnende trainers alleen maar van kunnen dromen. Daarnaast leer je materiaalkennis en brengen we theorie en praktijk samen in onze unieke gym!
 • Nutrition
  Geen enkele personal trainer is compleet zonder dat hij of zij op maat gemaakt voedingsadvies kan geven om af te slanken, aan te komen of gezonder, sterker en explosiever te worden. Kennis over drijfveren van biologische-, neurologische- en psychologische drijfveren. Hormonale reacties op voedingsmiddelen, het effect van training op nutrientpartionering en welke acties je onderneemt als de cholesterolwaarden niet gunstig zijn of de bloedglucosewaarden. Ook leren we je hoe het zit met vermeende voedselverslaving, wat het echte verhaal achter dopamine zit en hoe adrenaline mede bepaalt hoe vet wordt vrijgemaakt als brandstof. Je leert een compleet begeleidingssysteem voeding en trainen te combineren om tot een optimaal resultaat te komen.
 • Mindset
  Geen enkel trainings- of voedingsschema is voldoende als je het niet vol kunt houden. Van zelfmonitoring, doelen stellen tot gesprekstechnieken waar je ook echt wat aan hebt. Veranderingsbereidheid bij mensen is onderhevig aan fluctuaties en we leren je omgaan met die dynamiek. Factoren die een mogelijk traject in de weg staan, zoals stress en slaapschuld worden behandeld. We besteden uitgebreid aandacht aan hoe mensen veranderen, hoe men focus kan houden, hoe mensen groeien en vooral hoe ze kunnen volhouden.

 

De samenstelling van de Personal Trainer Pro is veranderd ten aanzien van voorgaande jaren, waardoor het nog beter aansluit po de vraag van de markt. De verschillen worden in beschreven in dit bericht. De Personal Trainer Pro is het grotere broertje van onze opleiding PT Essentials en bevat twee additionele modules, namelijk Functioneel Voeden en Functioneel Bewegen en daarmee een extra verdieping van kennis en vaardigheden. Het is goed mogelijk om eerste PT Essentials te doen en in een later stadium de extra modules.

 

 

Structuur

 

 

 

 

 

 

 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 4 modules (Functioneel Coachen, Functioneel Trainen, Functioneel Voeden en de Wereld)
 • De volgorde van de modules kan per instroom wisselen, maar eindigt altijd met de Wereld
 • Totaal van 20 contactdagen van netto 5 uur, verdeeld over 4 modules van 5 weken per module
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk op bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal van oefeningen of documentaires die men dient te beoordelen
 • Houdt rekening met 10-15 uur huiswerk per week, naast de contactdag
 • Je ontvangt een ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies

Veelvoorkomende vragen (VVV)

 

 

 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig?
  Je bent bij ons een half jaar onderweg, waarin we het laatste blok vooral geïntegreerd oefenen. Onze kleine klassen stellen de docent in staat om te zien of we goede trainers afleveren evenals ons praktijkexamen. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je word, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer. Zonder vooropleiding betekent het alleen dat je in het begin wat overvallen kunt worden door het jargon, maar het betekent dat je vaker terug moet grijpen naar de audiovisuele ondersteuning.
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding?
  Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We kiezen daarom voor meer oefenen tijdens het  laatste blok ‘De Wereld’
 • Zijn jullie aangesloten bij de FitVak?
  Nee en dat is ook niet nodig. De FitVak is de branche-organisatie waar een derde van de fitnesscentra zijn aangesloten. Zij vaardigt examencriteria uit op MBO niveau en onze opleidingen zijn op HBO+ niveau. Verschillende CIOS en ROC Sport & Bewegen hebben afgezien van FitVak examens en hebben net als wij gekozen voor hogere standaarden.
 • Wat maakt jullie opleidingen anders?
  We weten wetenschap en praktijk naadloos weten te versmelten met stof die een hele hoge actualiteitswaarde heeft en bovendien doceren in de kleinste klassen in de branche waardoor we meer tijd hebben voor onze studenten
 • Wat is het verschil met de opleiding Vitaliteitscoach?
  De personal trainer pro heeft twee gevorderde modules die overeenkomen met de Vitaliteitscoach, namelijk Functioneel Voeden en Functioneel Bewegen, maar ook twee modules die anders zijn. De Vitaliteitscoach gaat de verdieping met Functioneel Coachen, waarbij stressmanagement en life- en prestatiecoachen en specialistische aanvulling is. Daarnaast wordt de Vitaliteitscoach ook opgeleid tot obesitas en burnout(preventie) deskundige in de module de Wereld. Na het afronden van de Personal Trainer Pro heeft men met de extra module Functioneel Coachen en de Wereld een groeipad naar de Vitaliteitscoach.

Verzeker je van een plaats!

Onze klassen zijn klein, de vraag is groot!

Relevante artikelen voor de personal trainer

Maakt een gezond microbioom een gezond mens?

Maakt een gezond microbioom een gezond mens?

Tientallen boektitels, vele cursussen en ontelbare blogs zijn er verschenen over het microbioom. Het betreft de honderden kolonies aan bacteriesoorten die leven in onze darmen. Dit microbioom zou via verschillende wegen een enorme invloed hebben op de gezondheid van...

Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

Lage graad inflammatie is betrokken bij alle welvaartziekten, maar neemt dat ook toe bij het populairder wordend ketogeen dieet? Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om...