• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  2 maanden, 3 weken geleden

  LifeLines gaat onderzoek doen naar optimisme. Wij hebben liever dat ze onderzoek doen naar hoop. Zonder optimisme is het leven vervelend, zonder hoop zijn we gedoemd. Deze post gaat ook over het klimaat.

  De focus op optimisme is waarschijnlijk vooral gestimuleerd door het boek ‘Learned optimism’ van Martin Seligman. Seligman ontdekte in experimenten met honden die schokken kregen dat er zoiets was als aangeleerde hulpeloosheid. Sommige honden besloten namelijk de schokken niet meer te ontlopen, ook al was er wel een mogelijkheid. Seligman besloot zijn onderzoek te gebruiken om depressie te bestrijden met het thema aangeleerd optimisme om later te ontdekken dat zijn onderzoek ook is gebruikt om marteling effectiever te maken. Wellicht ten overvloede: Hij had daar verder niets mee te maken. Seligman is de godfather van de stroming Positieve psychologie.

  chivo.nl/pp/

  Hoop wordt anders gezien door leken dan door sociaal psychologen, zo blijkt uit onderzoek.

  “”Overall, hope is most closely related to wishing but distinct from it. Most important, hope is distinct from optimism by being an emotion, representing more important but less likely outcomes, and by affording less personal control. The importance of combining a folk-conceptual perspective with a more traditional analysis of appraisal for understanding differences among psychological constructs is discussed.”

  https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-006-9010-4 #citeas

  Vanuit een technisch perspectief is hoop veel belangrijker dan optimisme. Het grote verschil tussen optimisme (verwachting) en hoop (actie) is dat optimisme passief is. Optimisme is hoopvol ZIJN, terwijl hoop vooral gaat over hoopvol DOEN. Hoop gaat over motivatie en zelfregie.

  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327965PLI1304_01

  Optimisme wordt nauwelijks gecorreleerd met motivatie en zelfregie of zelfs levenstevredenheid.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31620052/

  Hoop en optimisme worden vaak verward met elkaar, waarbij je enorm veel oud onderzoek zult missen. Wij hechten waarde aan goed gevalideerde psychologische constructen, omdat we daarmee betere begeleiders worden, betere coaches, betere beleidsmakers. We moeten door de oppervlakte heen en daadwerkelijk begrijpen wat we nu proberen te beïnvloeden. Als je oppervlakkig blijft, ben je vooral bezig met bijvoorbeeld JD-R, waar optimisme schijnbaar een belangrijke rol in speelt. Maar ik heb het al vaker gezegd. Het meeste wat werkzaam is binnen het JD-R model komt van de zelfdeterminatietheorie (ZDT). En laten psychologische basisbehoeften (PBB) uit de ZDT nu in longitudinale studies correleren met optimisme, veerkracht en hoop. Richt je op de PBB in plaats van de gevolgen.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31620052/

  In tegenstelling tot optimisme wordt hoop ook onafhankelijk van PBB longitudinaal gecorreleerd met depressie, hoewel dit onderzoek de PBB’s niet uitsplitst. Hoop zou dus een additioneel interventiegebied kunnen zijn.

  https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-022-03752-1
  Laat je niet afleiden door oppervlakkige constructen. Als we deze planeet willen redden dan hebben we hoop nodig en geen optimisme!

  Hoe je hoop kunt vergroten door middel van interventies zal een onderwerp zijn in een toekomstige nieuwsbrief over vitaliteit. Mocht je daar interesse in hebben, kun je je hier inschrijven.

  chivo.nl/nieuwsbrief/

  Vitaliteitskundigen zijn specialisten als het gaat om motivatie, energie en veerkracht. Hoop vergroten is een onderdeel van het kennis- en interventiegebied.

  chivo.nl/ovk/

  #hoop #klimaat #optimisme