• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  • 3 maanden, 2 weken geleden

  Er zijn zorgen over zoutinnames, maar minder vaak besproken is het effect van zouttekort. Tot op heden is duidelijk dat een lage natriuminname de bloeddruk verlaagt, maar de renine, aldosteron, noradrenaline, adrenaline, cholesterol- en triglycerideniveaus verhoogt. Ook is vaker geconstateerd dat lage zoutinname gecorreleerd wordt met hogere bloedglucosespiegels. Of dat ook een concreet effect is, werd met deze deze meta-analyse onderzocht.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10232203/

  Onderzoeksvraag:
  Het onderzoek stelt de vraag welke invloed zoutinname heeft op bloedsuikerspiegels en of er een verband bestaat tussen zoutinname, insulineresistentie en type 2 diabetes.

  Methodologie:
  Om de vraag te beantwoorden, werden zes studies geanalyseerd met in totaal acht datasets, waarbij in totaal 485 deelnemers betrokken waren. Verschillende databases werden doorzocht op geschikte studies volgens vooraf vastgestelde criteria.

  Resultaten:
  De resultaten toonden aan dat de bloedglucosewaarden van deelnemers met een lage zoutinname significant hoger waren dan die van deelnemers met normale of hoge zoutinname.

  Sterke en zwakke punten studie:
  De sterke punten van het onderzoek waren het gebruik van kruislingse studies met willekeurige toewijzing en dubbelblind onderzoek. Het betekent dar de deelnemers willekeurig werden verdeeld in hoog, midden of laag zoutgroep, zonder dat ze dat wisten. Vervolgens werden ze na verloop van tijd overgezet op een andere zoutgehalte. Daarmee vormen ze hun eigen controlegroep. Dat is een gepaste en sterke opzet, omdat selectie- en meetbias werden verminderd. Ook was er weinig uitval van deelnemers en werd individuele variatie verminderd door de gekozen opzet. Een zwak punt was de beperkte duur van de interventies en de mogelijkheid dat deze korte duur de maximale effecten niet liet zien.

  Conclusie:
  De meta-analyse toonde aan dat een lage zoutinname geassocieerd kan zijn met hogere bloedglucosewaarden bij hypertensieve of normale mensen, in vergelijking met mensen met normale of hoge zoutinname. De verschillen waren echter niet klinisch significant. De tekst benadrukt het belang van matiging van zoutinname, maar waarschuwt ook tegen overmatige vermindering van zoutinname, die schadelijk kan zijn. Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen zoutinname en bloedsuikerspiegel nauwkeuriger te begrijpen, rekening houdend met verschillende populaties en interventieduur.

  Overwegingen:
  Het is overduidelijk dat veel patienten met glucoseproblematiek ook vaak (subklinische) hypertensie hebben. Meer of minder zout is daarmee een lastige keuze. Daar staat tegenover dat men ook anders kan intervenieren, bijvoorbeeld door beter te slan en meer te bewegen. Dat is lastigere voor elkaar te krijgen, maar zou wel eens de betere keuze kunnen zijn.

  Meer leren hoe je gepaste afwegingen kunt maken en vervolgens de client kunt motiveren tot veranderen en volhouden, kun je leren in onze los te volgen module Healthcoach (voor niet-paramedici) en Leefstijlzorg (paremedici).

  Healthcoach

  Leefstijlzorg

  #chivo #leefstijl #zout #glucose #prediabes

  Profielfoto liked this