• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  3 maanden, 3 weken geleden

  In dit kritische en lezenswaardige artikel van Adriaan ter Braack wordt de dubieuze positie van de KRO-NCRV bekritiseerd, omdat zij een podium bieden aan kwakzalverij.

  https://www.sjamadriaan.nl/p/de-npo-verheerlijkt-doe-het-zelfkwakzalverij

  Afgezien van de inhoud van het artikel zijn er enkele overwegingen:

  1. Basis niet op orde

  Je kunt je kanalen overspoelen met goed klinkende biohacking tips om aandacht te krijgen, maar vaak trek je mensen aan die hun basis niet op orde hebben, zoals voldoende bewegen, goed slapen, gezonde sociale relaties opbouwen en leven volgens je waarden. Deze biohacking tips zijn, als ze al waardevol zijn, vaak niet effectief als de basis niet goed zit. Als de basis wel goed is, dan is het effect doorgaans marginaal.

  2. Biomarkerporno in plaats van resultaten

  Het is eerder regel dan uitzondering dat er geen bewijs wordt geleverd voor behaalde resultaten. Veel van deze tips zijn gebaseerd op biomarkeronderzoek, zoals veranderingen in bijvoorbeeld je cortisolwaarden. Biomarkers voorspellen doorgaans niet veel en de behaalde resultaten zijn dan ook vaak niet betrouwbaar. Ze bieden wel directe bevrediging, wat lekker is. Als iets niet echt is maar wel lekker, noemen we het porno, biomarkporno dus.

  3. Wat verwachten we van een publieke omroep?

  Velen die meer waarde hechten aan inhoud, storen zich aan de oppervlakkigheid van vermeend kritische talkshows waarin het streven naar balans belangrijker lijkt dan waarheidsvinding. Dit wordt mede gedreven door kijkcijferdoelen die behaald moeten worden. De vraag is of we dit nog steeds willen. Moeten we niet andere criteria hanteren? Natuurlijk heeft een primetime uitzending veel invloed, maar anderzijds zouden we moeten wennen aan het idee dat traditionele televisie aanzienlijk zal afnemen. Wat verwachten wij nog eigenlijk van een publieke omroep? Moeten zij niet het gat opvullen dat commerciële omroepen laten liggen?

  4. Institutioneel wantrouwen

  Media zijn instituten en mensen hebben over het algemeen respect voor instituten. Ze handelen niet zomaar zonder reden, is het uitgangspunt. Een hoogleraar zegt niet zomaar iets. Een arts doet dat evenmin. KRO-NCRV doet dat ook niet zomaar. Dit vertrouwen kan echter beschaamd worden, wat kan leiden tot institutioneel wantrouwen. Dit hoeft niet extreem te zijn, maar het kan wel leiden tot een toenemende interesse in alternatieve geneeskunde, waar al een derde van hoogopgeleide vrouwen gebruik van maakt. Instituten zouden per definitie hogere normen moeten hanteren.

  Waarom zijn instituten belangrijk? Het zijn vragen die we ons stellen in de los te volgen module Toegepaste Ethiek, die gaat over beter samenwerken en onderdeel uitmaakt van de opleiding Vitaliteitskundige. Meer info:

  Toegepaste Ethiek

  Opleiding Vitaliteitskundige

  Ben je vooral geinteresseerd in gezondheid, dan is het belangrijker om je basis op orde te hebben. Hoe je daar clienten bij helpt, kun je in onze los te volgen modules Healthcoach (algemene gezondheidsprofessionals) en Leefstijlzorg (voor paramedici).

  Healthcoach

  Leefstijlzorg

  #biohack #biomarkerporno #kwakzalverij #instituut #maatschappij #leefstijl

  Postlink: https://chivo.nl/connect/p/1221/

  1 Share