Functioneel coachen

Effectief coachen naar een beter leven

Prijzen en data

Effectief coachen naar een beter leven

Prijzen en data

Verkennen, veranderen en volhouden

Vraag wat iemand wil en hij vertelt je wat hij kent. Het is daarom belangrijk om als coach over vaardigheden te beschikken om antwoorden te toetsen vanuit verschillende perspectieven. Als daar een doel uit voortvloeit dan moet er iets veranderen. Heel vaak is dat de client zelf, maar hoe verander je? Wat als iemand niet bewust is van zijn eigen gedrag of de motivatie niet kan opbrengen? Je kunt als coach veel effectiever zijn als je de client aan kunt leren om zichzelf te motiveren en onbewust gedrag bloot te leggen. Het leidt al snel tot kleine successen, maar dat is vaak niet genoeg om het vol te houden. Daar is meer voor nodig en in deze module leer je een flexibel raamwerk waarmee je helpt met verkennen, veranderen en volhouden. Maar er is meer.

coachen

blank

beter leven

blank

Van tegeltjeswijsheden naar duurzame zelfoptimalisatie

Wat is een goed leven? Het is een onderwerp waar men al millennia over debatteert en veel van die ideeën vertalen we tegenwoordig naar termen als passie en zingeving. Maar is passie dan precies? Wat is obsessieve passie of harmonieuze passie? Heb je het nodig voor een goed leven? Het antwoord is overigens nee, maar wat als de client het wilt verkennen, waar begin je dan? Diezelfde vragen kun je ook stellen over zingeving. Wat is het? Is zingeving een ervaring of een (doorlopend) proces en hoe kom je er achter? Dat is pas het begin, want daarna begint de reis.

Bij passie en zingeving komt zoveel kijken. Zaken als spelen, maar ook de vraag wat nu eigenlijk een goede relatie is, passeren de revue. En hoe past lijden in het verhaal? Dat lees je goed, met een lange ‘ij’. Het blijft dus niet bij tegeltjeswijsheden, maar we gaan de diepte in en maken het concreet. Onderdeel van het traject is dat de client leert ontdekken wie hij is en waar hij voor staat. Het is een prachtig proces, waarbij ervaren net zo belangrijk is als begrijpen. Je krijgt daarvoor niet alleen een concrete aanpak aangereikt, maar we leren je de onderliggende principes, zodat je de rest van je leven kunt ontwikkelen als coach.

blank
blank
blank
blank

over maakbaarheid en vitaliteit

blank

Een beter is leven is prachtig, maar is het allemaal wel zo maakbaar? Het antwoord is nee, maar deze podcast geeft je een goed idee hoe je daar als coach mee om kunt gaan. 

stress management

blank

Stress maakt je sterker

Zonder stress kun je niet leven, maar de vraag is of je controle kunt krijgen over de hoeveelheid en de duur. Als dat lukt, dan kan stress helpen met de persoonlijke ontwikkeling. Als dat niet lukt, dan beland je in een neerwaartse spiraal . Er gebeurt dan van alles dat tegen je waarden indruist. Het maakt je niet alleen zwakker, maar je kunt tot een punt komen waar je breekt. Ook aan die zijde besteden we aandacht, zodat je je client kunt helpen bij duurzame zelfoptimalisatie.

De module Functioneel Coachen kun je losstaand volgen, ook al maakt het onderdeel uit van de jaar opleiding vitaliteitsfundament. De stof is verdeeld over 5 contactdagen die om de twee weken plaatsvinden en je bent ongeveer 10 weken onderweg. Hoewel er geoefend wordt in de klas, sluiten we af met een theoretische toets. De module kan zowel op locatie (Driebergen) als op afstand (Zoom) worden gevolgd. 

Voor wie?

De opleiding Functioneel Coachen wordt gevolgd door een ieder die (beroepsmatig) mensen willen helpen met veranderen om een beter leven op te bouwen. Gezondheidsprofessionals zoals leefstijlcoaches, personal trainers, gewichtsconsulenten, paramedici en artsen, maar ook lifecoaches en psychologen die hun coachvaardigheden willen uitbreiden en aanscherpen blijken veel uit deze module te halen, omdat er vaak een groot gat is tussen theorie en praktijk. In deze module worden deze samengesmolten tot een samenhangend raamwerk, dat de beginnende – en de gevorderde coach vanaf dag 1 structuur en flexibiliteit geeft bij het begeleiden van mensen.

Inhoud

In de module Functioneel Coachen maak je kennis met basis vaardigheden en toepassingen.

De module Functioneel Coachen biedt een compleet systeem waarmee men de cliënten kan helpen de autonomie te verhogen, ontdekken van wat een leven zinvol maakt en (levens)doelen te bereiken. De gesprekstechnieken en de interventies zijn gefundeerd in en geïntegreerd met de zelfdeterminatie- en de goalsetting theorie. De zelfdeterminatietheorie is veruit de meest gezaghebbende theorie op het gebied van motivatie, terwijl de goalsetting theorie bewezen effectief is bij het behalen van doelen. Dit is belangrijk omdat daarmee het resultaat voorspelbaarder wordt.

Zij die al een achtergrond hebben in gespreksvormen zoals psychologen, maar ook professionals die zich hebben bekwaamd in motivational interviewing, oplossingsgerichte gespreksvoering of werken vanuit een RET perspectief zullen een raamwerk aangereikt krijgen, waarmee ze vanaf dag 1 al effectiever kunnen zijn. Het theoretisch fundament zorgt niet alleen voor betere voorspelbaarheid, maar de technieken zijn ook al 15 jaar in de loopgraven gescherpt op mensen waarvan de motivatie verschilt van hopeloos tot gedreven. Daar hebben we mee gefaald en daar hebben we successen mee behaald. Die ervaring vind je terug in de module, die bij elke start weer getuned wordt om effectiever te zijn. Ongeacht je achtergrond is deze module van toegevoegde waarde.

Naast de gesprekstechnieken kun je ook mensen helpen met het ontdekken van wat het leven zinvol voor hen maakt. Daarbij is het niet altijd nodig om een passie te hebben of per definitie sterk te sturen op zingeving. Juist ontdekken wat iemand nodig heeft, maakt je effectiever en in deze module krijg je een compleet systeem aangereikt, waarin je kunt helpen ontdekken wat iemand echt waardevol vindt, wat hij kan en daarmee richting bieden.

 

Opbouw van de module:

 • Dag 1: Gesprekstechnieken en passie
 • Dag 2: Gesprekstechnieken vervolg en zingeving
 • Dag 3: Zingeving vervolg en doelen behalen
 • Dag 4 Coping, escapisme en stressmanagement
 • Dag 5: Herhaling dag 1 t/m 4 mbv casuistiek
Planning & structuur

Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Totaal van 5 contactdagen van netto 3 uur
 • Een lesdag wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk op bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal ter voorbereiding van een les
 • Houdt rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast een contactdag om de week
 • Je ontvangt een ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies
Veelvoorkomende vragen

eelvoorkomende vragen (VVV)

 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig?
  We werken met een uitgebreid maar overzichtelijk systeem waar je als beginner effectief mee kunt zijn, terwijl de gevorderde coach juist bestaande en nieuwe kennis kan verenigen. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je word, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer.
 • Zijn jullie aangesloten bij de branche organisatie
 • De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars?
  Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu vaak in de problemen gebracht. Onze coaches blijken ze zichzelf in de markt te kunnen zetten.

 

beperkt aantal plaatsen

schrijf je snel in

Leer concreet en onderbouwd coachen naar een beter leven

waar wacht je nog op?

blank