Hoe effectief is het Pelsser ADHD-dieet?

door | apr 17, 2011 | Vitaliteitstherapeut |

Kinderen met ADHD kun je medicatie vrij krijgen, is de hoopvolle boodschap uit het proefschrift van dr. Lidy Pelsser. Centraal in het proefschrift is de publicatie van een experiment onderzoek, dat begin dit jaar in het gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift ‘The Lancet’ verscheen. In dit artikel concentreren we ons vooral op het experiment met het ADHD dieet.

 

 

Het onderzoek

Honderd kinderen met gediagnosticeerde ADHD namen deel aan dit onderzoek. De kinderen, voornamelijk jongens, hadden een leeftijd tussen de 4 en 8 jaar. Diverse vragenlijsten werden ingezet, waaronder de 18 item ADHD waardeschaal (ARS). De groep werd vervolgens gerandomiseerd in een dieetgroep en een controlegroep. De controlegroep werd op een wachtlijst gezet en kreeg een gezond voedingsadvies mee. Het experiment voor de dieetgroep bestond uit twee fases, dat vooraf gegaan werd door een uitgebreid (eet)dagboek, ingevuld door de ouders. Dat vormde de basis voor een persoonlijk dieet, waarbij men streefde naar zo min mogelijk wijzigingen. Vervolgens werd er bloed afgenomen voor IgE en IgG testen, zodat de voedselovergevoeligheid in kaart gebracht kon worden. In totaal werd er op 270 voedingsproducten getest en ingedeeld in een zogenaamde hoge- en lage uitslag.

In de eerste fase werd het eliminatie dieet voorgeschreven, aangevuld met een basispakket. Als er na de tweede week geen verandering werd geconstateerd, dan werd het basispakket afgebouwd, meer restrictie dus. Na 5 weken ging men de tweede fase in, waarin steeds drie kindspecifieke IgE en drie IgG producten werden geïntroduceerd. Als de symptomen terugkeerden, dan werden de probleemproducten weer geëlimineerd. Er werd structureel getest met hoge of lage uitslagproducten, zodat er ook gekeken kon worden of er een dosis-respons was op de overgevoeligheid. Anders gesteld, werden de symptomen erger, naarmate de voedselovergevoeligheid groter was. Er is op meerdere malen tijdens het experiment, bloed afgenomen, zodat IgE concentraties konden worden vastgelegd.

Het resultaat

In totaal maakten 41 van de 50 kinderen fase 1 af. Bij de herintroductie van de zogenaamde probleemproducten, vielen sommigen terug in de oude symptomen. Er werd echter geen patroon duidelijk en hoewel de IgE niveaus soms toenamen, bleken de IgG producten helemaal geen relatie te vertonen met het gedrag. Het is onwaarschijnlijk dat de symptomen een relatie hebben met allergie of overgevoeligheid, zo concluderen de auteurs. Ook werd er geen relatie gevonden tussen (kunstmatige) kleur- en smaakstoffen en de symptomen. Tegen het einde van fase 1, bleek 64 procent symptoomverbetering te vertonen, gekwantificeerd met een verlaging van de ARS score met 23%. Dat betekent in klinische zin, dus symptoomvrij.

Overwegingen

De nadelen van medicatie zoals Ritalin zijn bekend en als je zonder kunt, is dat ontzettend mooi. We kunnen een medicatie-vrij alternatief alleen maar toejuichen. Toch moeten we een aantal kritische kanttekeningen plaatsen. Het experiment is goed doordacht en zorgvuldig gedocumenteerd, maar zoals de auteurs zelf erkennen was het gebrek aan afdoende blindering een probleem, waardoor de bewijskracht afneemt. Het tweede bezwaar is echter niet genoemd in de publicatie en heeft te maken met het effect van structuur. Symptomen nemen namelijk af bij een stricte structuur, zoals bij het strenge eetregiment uit het experiment. Het probleem is dat de controlegroep geen structuurinterventie kende. Het resultaat kan dus niet onomstotelijk toegeschreven worden aan het eliminatie dieet, zeker omdat er geen relatie gevonden was met de IgE en IgG waarden. Het is voor ons daarom moeilijk, om de conclusies van de auteurs, zonder meer over te nemen.

Conclusie

Er is geen biomedische verklaring voor het hoopvolle resultaat en het gebrek aan blindering en een geloofwaardige controlegroep, doen de bewijskracht afnemen. Wij zijn ontzettend blij met het onderzoek, maar we moeten ook kritisch blijven. We willen mevrouw Pelsser daarom feliciteren met haar publicaties en haar promotie, maar dit experiment is wat ons betreft slechts de eerste aanzet. Dat ze nog maar veel mag onderzoeken!

Meer lezen uit deze categorie 'Mededelingen' :

Summerschool 2020: Groeien doe je in de zomer!

Summerschool 2020: Groeien doe je in de zomer!

  Het hele jaar is het druk met een volle werkweek en een hectisch thuisleven. Toch moet je soms bijtanken en dat kan in de zomervakantie, waar je lekker je rust pakt. Meestal begint het na een paar weken alweer te kriebelen en dan kun je de zaken afhandelen,...

Online les tijdens de Coronacrisis

Online les tijdens de Coronacrisis

Hoewel Chivo opleidingen al online actief was, heeft de corona-epidemie ons gedwongen om al onze opleidingen op afstand uit te voeren. In die korte tijd hebben we veel geleerd, best-practices uitgewisseld en voorbereid op een langere tijd van verminderde fysieke...

Nieuwe structuur opleidingen Vitaliteit 2020

Nieuwe structuur opleidingen Vitaliteit 2020

Onze opleidingen worden constant aangepast op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en de feedback van onze vitaliteitsprofessionals in het veld. Dat heeft geleid tot een aanpassing aan de basisstructuur voor 2020.    Het vak toegepaste ethiek maakt...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Hebben dikke mensen meer cravings?

Hebben dikke mensen meer cravings?

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Cardenas D (2013) Let not thy food be confused with thy medicine: The Hippocratic misquotation. e-SPEN Journal (2013)
  • Gardner CD (2019) Preventing weight gain more important than weight loss and more realistic to study in cohorts than in randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2019 Sep 1;110(3):544-545
  • Leclerc E (2019), Trevizol AP, Grigolon RB, e.a. The effect of caloric restriction on working memory in healthy non-obese adults. CNS Spectr. 2019 Apr 10:1-7
  • Martin CK (2016), Bhapkar M, Pittas AG, e.a. Effect of Calorie Restriction on Mood, Quality of Life, Sleep, and Sexual Function in HealthyNonobese Adults: The CALERIE 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016 Jun 1;176(6):743-52
  • Trevizol AP (2019), Brietzke E, Grigolon RB, e.a. Peripheral interleukin-6 levels and working memory in non-obese adults: A post-hoc analysis from the CALERIE study. Nutrition. 2019 Feb;58:18-22