Wijzigingen personal trainer opleidingen aanbod 2017-2018

door | aug 24, 2017 | Fitness, Mededelingen, Opleidingnieuws | 0 Reacties

Steeds meer mensen ontdekken het voordeel van een personal trainer en dat betekent dat de markt zich enorm dynamisch ontwikkelt. Als trendsetter in deze branche stemmen we de (voorziene) vraag constant af met ons aanbod. Via dit bericht stellen we je op de hoogte van onze aanpassingen, waaronder de lancering van een nieuwe opleiding: PT Essentials.

De toegankelijke optie

De Personal Trainer Pro is zonder meer de meest complete en meest intensieve PT-opleiding in Nederland, zo weten de insiders. Deze wordt gevolgd door zeer ervaren trainers die de laatste wetenschappelijke inzichten vertaald willen zien in concrete handvatten of ambitieuze beginnende trainers die het advies van de ‘inner-circle’ hebben gevolgd. Toch is er al langere tijd vraag naar een toegankelijkere optie voor een opleiding tot personal trainer, waarin men in de kortst mogelijke tijd een solide raamwerk geleerd wordt voor persoonlijke fitness- en leefstijlbegeleiding. Met de introductie van de PT Essentials gaan we deze vraag vervullen.

De nieuwe opleiding PT Essentials

De PT Essentials-opleiding verenigt trainen met leefstijlbegeleiding, zodat men start als een allrounder met concrete tools. De trainersvaardigheden zijn inzetbaar voor het verbeteren van gezondheid, het verhogen van het atletisme van serieuze sporters en het shapen van een gewenst fysiek. Daarnaast leert men de zaken rondom de training (leefstijl) zoals stoppen met roken, bewegen in het dagelijks leven, beter slapen, beter eten, etc. aanpakken, zodat men het resultaat optimaliseert. Aangezien het draait om persoonlijk contact vormen de gesprekstechnieken het hart, zodat je de juiste hulpvraag boven water kunt krijgen en waarmee je de veranderingsbereidheid kunt managen. Het is een van de vaardigheden waarin het curriculum zich zo onderscheidt van de rest. De opleiding is weliswaar nieuw, maar de inhoud is al beproefd, omdat de PT Essentials opgebouwd is uit de bestaande modules Functioneel Trainen en de Leefstijlcoach. Deze hebben zich in de praktijk al bewezen en door deze te combineren bieden we een fundament waar men de rest van de carrière op voort kan borduren. In tien contactdagen leren we je het hele proces van intake, evalueren en bijsturen, tot het volbrengen van een goed resultaat. De PT Essentials wordt afgesloten met een praktijkexamen en een diploma.

Wijzigingen opleiding Personal Trainer Pro voor 2018

De Personal Trainer Pro, de grotere broer van de PT Essentials, wordt regelmatig aangepast om actueel te blijven, maar zal vanaf 2018 een drastischere wijziging doormaken. De opleiding die nu bestaat uit de modules Functioneel Voeden, Functioneel Trainen, Functioneel Coachen en de Wereld zal vanaf 2018 een andere samenstelling krijgen. De nieuwe samenstelling is Functioneel Trainen, Leefstijlcoach, Functioneel Bewegen en Functioneel Voeden.

Concreet betekent het dat Functioneel Coachen en de Wereld vervangen worden voor Bewegen en Leefstijlcoach. Het coachen verdiept zich daarmee rondom leefstijl, terwijl het fysiek trainen voor gezondheid, serieuze sporters en shapen wordt uitgebreid met meer ‘bewegen als mens’ en het verhogen van de beweegkwaliteit. Men wordt daardoor een nog completere trainer. Aangezien voeden een steeds belangrijker onderdeel wordt van personal training, wordt deze verder uitgebouwd in 2018. Prijs en duur blijven gelijk. De wijzigingen zullen leiden tot meer leefstijlfocus en een verbreding én verdieping van het fysiek trainen.

De route

De PT Essentials is voor die trainers die in de kortst mogelijke tijd, een compleet en verantwoord aanbod willen leveren die aansluit bij de huidige vraag van de consument. De PT Pro bouwt daarop voort met een verdieping in bewegen en voeden. Men kan geen verkeerde keuze maken, aangezien men na de PT Essentials in een later stadium kan kiezen voor aanvullingen voor voeden en bewegen. Het hangt dus sterk af van de leervoorkeur en de (financiële) mogelijkheden.

De comfortable voorsprong
Conclusie
Met de nieuwe PT Essentials voldoen we aan de veelverzochte vraag van een toegankelijkere optie, terwijl de wijzingen van de PT Pro helpen om meer te focussen op datgene waar de markt nu het meeste behoefte aan heeft. De voortdurend veranderende markt vereist dat we flexibel het aanbod aanpassen. Met deze aanpassingen kunnen onze studenten de comfortabele voorsprong behouden die ze nu genieten met onze opleidingen.

Meer relevante artikelen uit deze categorie 'Fitness'

Supplement HMB voor (half)gevorderde krachtsporters

Het effect van β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB), een metaboliet dat gevormd wordt uit het aminozuur leucine, is populair onder de sporters die de meest effectieve route zoeken om spiermassa te vergroten, vetmassa te minderen en sterker te worden. Maakt HMB een...

Het uithoudingsvermogen van Conor McGregor

De bokswedstrijd van de eeuw tussen MMA wereldkampioen Conor McGregor en ongeslagen wereldbokskampioen Floyd Mayweather bleek een ongekende publiekstrekker, die veel lof en kritiek oogstte. Fitnesstrainers waren vol lof over McGregor's lef, maar spraken zich kritisch...

Hoe effectief is groeihormoon op kracht- en uithoudingsvermogen?

Het groeihormoon heeft een tot de verbeelding sprekende naam, waarmee gesuggereerd wordt het een belangrijk aandeel heeft in spiergroei en sportprestaties. Er zijn inmiddels al zoveel onderzoeken uitgevoerd, dat er een meta-analyse (Hermansen K 2017) is verschenen...

Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Effectiviteit gezondheidsmanagement in het bedrijf

  Steeds vaker blijken bedrijven te investeren in gezondheidsmanagement en naar schatting hebben 50 miljoen werknemers over de hele wereld deze deels of geheel ondergaan. Een effectiviteitsanalyse die de wetenschappelijke toets kan doorstaan is zeldzaam, maar recent...

Beter presteren met de DiSC methode?

  Het Personal Profiling System (PPS), beter bekend als een DiSC assessment is eigenlijk geen persoonlijkheidstest, maar een die gedrag moet meten. Het is populair in het bedrijfsleven als coachingstool voor het aansturen van teams of persoonlijke ontwikkeling....

Hoe bruikbaar is de Bravermantest?

Volgens Dr. Eric Braverman vloeien veel van onze gezondheidsklachten voort uit een disbalans van neurotransmitters. Hij ontwikkelde een vragenlijst, de zogenaamde Bravermantest, waarmee een dergelijke disbalans vastgesteld zou kunnen worden, die vervolgens leidt tot...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

 

  • Dit is een repost van 15 nov 2011

Geraadpleegde bron(nen)

  • Chivo opleidingen

Share This