Hoe gezond is vaping met de elektronische sigaret?

door | jul 3, 2017 | Klinische leefstijl, Leefstijl, Vitaliteitscoach | 0 Reacties

Vaping, ofwel het roken van de damp (vapor) van elektronische sigaretten, wordt steeds populairder als vervanging van de standaardsigaretten, vooral onder de jonge rokers. Ze worden gepromoot als het gezondere alternatief en inmiddels wordt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

De vervanger van de sigaret en de nicotinepleister

 

E-sigaretten kunnen de sigaret en de nicotinepleister vervangen en er zijn inmiddels honderden van dit soort apparaten op de markt (Zhu S-H 2014). De meeste van dit soort apparaten bestaan uit vier componenten:

 

 • Een reservoir voor vloeibare nicotine, smaak- en overige stoffen
 • Een verhittingselement
 • Een batterij
 • Een mondstuk om te inhaleren

 

Vaping is mede aantrekkelijk vanwege de diverse smaken

 

Meestal zal het zuigen aan het mondstuk leiden tot het activeren van het apparaat die de vloeistof uit het reservoir verdampt (vaporising), zodat je het in kunt ademen. Deze damp, vapor in het Engels, heeft geleid tot de term vaping. Het is steeds populairder onder jongere rokers, die de verschillende smaken kunnen waarderen (Huang LL 2016). Een saillant detail is dat het toevoegen van smaken aan gewone sigaretten, buiten menthol, verboden is. Men is in de veronderstelling dat vaping minder ongezond is dan het roken van sigaretten. Of dat echt zo is, kunnen we nog niet met voldoende zekerheid stellen.

 

Valse beschuldigingen?

 

In de literatuur is een publicatie (Jensen RP 2015) te vinden waaruit zou moeten blijken dat e-sigaretten leiden tot een substantiële afgifte van formaldehyde, een giftige stof die als carcinogeen (kankerverwekkend) wordt beschouwd. Het leidde tot nogal wat commotie, maar het bleek echter te gaan om een enkel apparaat met wisselende voltages die alleen in de hoogste voltages tot deze afgifte leidde. Een vervolgonderzoek (Farsalinos KE 2015) toonde aan dat de concentraties laag tot afwezig waren, behalve als de temperaturen zover opliepen dat de vloeistof verbrandt, zoals bij extreem hoge voltages. Dit lijkt niet representatief te zijn voor de honderden apparaten die op de markt verschenen zijn.

 

Minder schadelijke stoffen dan echte sigaretten?

 

E-sigaretten kunnen wel leiden tot irritatie, misselijkheid, hoofdpijn en hoesten, maar in veel mindere mate dan echte sigaretten (Gualano MR 2014). In een middellang termijnonderzoek, waarin deelnemers voor een periode van 17 maanden zijn gevolgd, bleek dat de 26 stoffen die zijn gemonitord veel lagere concentraties hadden dan bij rokers van echte sigaretten (Shahab L 2017). De concentratie van deze stoffen komen overeen met het gebruik van nicotinepleisters, een weinig populair alternatief. Vaping lijkt nu al veel meer gebruikt te worden dan deze nicotinepleisters. Roken is niet alleen een middel om nicotine te verkrijgen, maar ook een sociale bezigheid en een activiteit waarmee tijd gedood kan worden.

 

Toch nog zorgen

 

Toch zijn er ook zorgen, aangezien onderzoekers in petrieschaaltjes hebben waargenomen, dat de e-sigaret-damp invloed heeft op de ontwikkeling van fibroblasten (Lei W 2017). Concreet betekent dit dat wondgenezing geremd werd. Of dit daadwerkelijk in menselijke longen gebeurd is nog onbekend. Naast deze meer moleculaire vinding is in een onderzoek onder 500 vapors gevonden dat zij die de afgelopen 30 dagen e-sigaretten hadden gerookt, een twee keer grotere kans hadden op hoestfrequenties die duiden op chronische bronchitis (McConnell R 2017). Er zijn ook niet-navulbare e-sigaretten en die blijken na controle hogere metaalconcentraties te hebben (Hess CA 2017). Hoeveel daarvan in de damp terecht komt is onduidelijk, want dat is nog niet getest, maar het zit duidelijk in de vloeistof. Ook is benzeen in de damp aangetroffen bij diverse merken e-sigaretten (Pankow JF 2017). Dit was over het gemiddelde lager dan in echte sigaretten, maar benzeen wordt gezien als een van de meest kankerverwekkende stoffen in sigaretten. In zijn algemeenheid mag gesteld worden dat hoe heter de damp wordt, hoe groter de concentraties zullen zijn van ongewenste stoffen, ook al zijn deze lager dan in echte sigaretten.

Vaping is geen duidelijk beter alternatief

Conclusie
Vaping wordt gepromoot als een gezonder alternatief voor de sigaret en als een gedoseerde manier om te stoppen. Of het gezonder is, zal nog moeten blijken, aangezien de technologie nog jong is en goed onderzoek schaars. Als gedoseerde manier van stoppen met roken, lijkt het redelijk kansloos, omdat roken veel meer is dan alleen een fysiologische verslaving, het is ook een socioculturele beleving die door vaping niet alleen in stand wordt gehouden, maar mogelijk ook versterkt. Stoppen met roken lijkt nog het beste en bij voorkeur met hulp van een nicotinepleister of een ander middel dat aangeraden wordt door de huisarts. Dit is hard nodig, aangezien een op de vier Nederlanders boven de 12 jaar rookt en dat lijkt niet te minderen!

Meer lezen uit deze categorie 'Leefstijl':

Hoe effectief en gezond is vasten?

Vasten is een millennia-oude traditie die ingezet werd om zowel het lichaam als de geest te reinigen. Tegenwoordig wordt het steeds vaker ingezet om af te slanken of om metabool gezonder te worden. Gelukkig neemt onderzoek toe en krijgen we langzamerhand steeds betere...

Coachen in perspectief deel 3: Intrinsieke motivatie overschat

Motivatie is datgene wat mensen drijft tot actie en die motivatie kan extern of intern worden opgewekt. Men spreekt dan van respectievelijk extrinsieke en intrinsieke motivatie. Veel coaches en trainers leggen de nadruk op intrinsieke motivatie om succes te halen,...

Voeding maakt kanker erger

De afgelopen dagen hebben in het teken gestaan van een verdere ontrafeling van het Warburg-effect, wat geleid heeft tot de krantenkop 'Suiker maakt kanker erger'. Dat is helemaal niet de conclusie die je uit dit onderzoek kunt trekken en daarom zetten we het nog eens...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Voor chronische pijn kun je naar de vitaliteitstherapeut

Ongeveer 18 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijnklachten en ze kunnen niet echt ergens terecht. Bloed- en beeldvormend onderzoek wijzen niets uit en pijnstillers werken steeds korter. De vlucht naar het alternatieve circuit is...

Misverstanden over millennials

Het is zonder meer waar dat we het tegenwoordig meer welvaart genieten dan voorheen. De generatie die daar de vruchten van plukt, de zogenaamde Millennials, die zijn mede gevormd door deze welvaart. Volgens Simon Sinek, hebben ze als gevolg daarvan geen goede...

Boekrecensie: Diabetes type 2? Maak jezelf beter

Een vroegtijdige diagnose, behandeling en leefstijlaanpassingen kunnen diabetes type 2 voorkomen een zelfs terugdraaien. Dit staat op de achterzijde van het boek geschreven door specialisten Hanno Pijl en Karine Hoenderdos. Het is geen nieuw boek, maar wel een die dit...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Geraadpleegde bron(nen)

 • Farsalinos KE (2015), Voudris V, Poulas K. E-cigarettes generate high levels of aldehydes only in ‘dry puff’ conditions. Addiction. 2015 Aug;110(8):1352-6.
 • Gualano MR, Passi S, Bert F, La Torre G, Scaioli G, Siliquini R. Electronic cigarettes: assessing the efficacy and the adverse effects through a systematic review of published studies. J Public Health (Oxf). 2015 Sep;37(3):488-97.
 • Hess CA (2017), Olmedo P, Navas-Acien A, Goessler W, e.a. E-cigarettes as a source of toxic and potentially carcinogenic metals. Environ Res. 2017 Jan;152:221-225.
 • Huang LL (2016), Baker HM, Meernik C, Ranney LM, e.a. Impact of non-menthol flavours in tobacco products on perceptions and use among youth, young adults and adults: a systematic review.Tob Control. 2016 Nov 21. pii: tobaccocontrol-2016-053196
 • Jensen RP (2015), Luo W, Pankow JF, e.a. Hidden formaldehyde in e-cigarette aerosols. N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):392-4.
 • Lei W, Lerner C, Sundar IK, Rahman I. Myofibroblast differentiation and its functional properties are inhibited by nicotine and e-cigarette via mitochondrial OXPHOS complex III. Sci Rep. 2017 Mar 3;7:43213.
 • McConnell R (2017), Barrington-Trimis JL, Wang K, e.a. Electronic Cigarette Use and Respiratory Symptoms in Adolescents. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Apr 15;195(8):1043-1049
 • Pankow JF (2017), Kim K, McWhirter KJ, Luo W, e.a. Benzene formation in electronic cigarettes. PLoS One. 2017 Mar 8;12(3):e0173055
 • Shahab L (2017), Goniewicz ML, Blount BC, e.a. (2017). Nicotine, Carcinogen, and Toxin Exposure in Long-Term E-Cigarette and Nicotine Replacement Therapy Users. Annals of Internal Medicine
 • Zhu S-H (2014), Sun JY, Bonnevie E, et al. Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation. Tob Control. 2014;23 Suppl 3:iii3-iii9.

Share This