Zijn speedladders noodzakelijk voor sprint- en wendbaarheidstraining?

door | apr 17, 2015 | Fitness, Personal Trainer | 0 Reacties

Snel sprinten en keren zijn atletische vaardigheden die onderhouden of zelfs verbeterd dienen te worden. Bij het trainen ervan worden regelmatig speedladderoefeningen ingezet. Hoeveel onderbouwing is er eigenlijk voor dit soort trainingen?

Snelheid of snelle voeten?

Sprinten en wendbaarheid
Alleen in een 60 of 100 meter sprint gaat men voor een langere periode rechtdoor, terwijl er in andere takken van sport vaak enkele meters worden afgelegd, voordat er gekeerd moet worden. Snelheid is dan van essentieel belang in relatie tot kunnen keren. Vanuit die gedachte lijkt het ontwikkelen van ‘snelle’ voeten een logische keuze. Toch is deze keuze minder voor de hand liggend dan je aanvankelijk zou denken.

Brute (rem)kracht

Voeten of de strekketen
Het lijkt logisch dat je voor sprinten en keren snelle voeten nodig hebt, maar het grondcontact van sprinten ligt twee tot drie maal hoger dan van hardlopen. Dat heeft alles te maken met de tijd die je nodig hebt om pure kracht in de grond te steken. Het draait dan ook niet om snelle voetplaatsing, maar om de explosiviteit van de strekketen. Hoe snel kunnen heup, knie en enkel vanuit gebogen positie de kracht genereren om je weg te stuwen. Dan het keren, want daarvoor moet men eerst remmen en heb je het tegenovergestelde probleem, omdat men tot 5 maal het lichaamsgewicht moet verwerken om tot stilstand te komen. Wat eruit ziet als snelheid is gewoon pure kracht en dat wordt juist niet getraind met speedladderwerk.

Krachttraining zorgt voor hogere wendbaarheid

Wetenschappelijke onderzoek
Er is helaas nauwelijks onderzoek gedaan naar speedladderwerk en de stelling dat het niet werkt kan dus niet bevestigd of ontkracht worden. Biomechanica en logisch verstand dicteren echter dat het weinig aannemelijk is, tenzij nauwkeurigheid van voetplaatsing heel belangrijk is. In dat laatste geval gaat het niet om snelheid, maar om coordinatie en dat is niet het onderwerp van deze clip. Snelheid trainen met een speedladder, maakt je coordinatiever met een speedladder. Het betekent niet dat je beter kunt sprinten en keren. Kracht en krachttraining daarentegen zijn wel getoetst en daaruit blijkt dat ze de beste voorspellers zijn van sprint- en wendbaarheidsprestaties. De uitkomsten van de experimenten liggen dus in lijn met wat biomechanica en gezond boerenverstand zouden voorspellen.

 

Conclusie
Om de sprint- en wendbaarheidsprestaties te verhogen dient men te beschikken over vermogen en het best trainbaar deel van deze eigenschap is kracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist kracht het beste correleert met deze doelen. Dat maakt speeddrills niet per definitie overbodig, maar deze trainen vooral de coordinatie van voetplaatsing. Speeddrills leiden waarschijnlijk niet tot ‘snelle’ voeten, maar tot nauwkeurige voeten.

Meer relevante artikelen uit deze categorie 'Fitness'

Spierhypertrofie deel 4: Meer schade, meer spiergroei?

  De zoektocht naar efficiëntere manieren van het bereiken van spierhypertrofie heeft drie mechanismen blootgelegd, namelijk trainingsvolume, metabole stress en spierschade. Wat is de rol van de laatste en is het überhaupt noodzakelijk?Groei zonder schade Om...

De haklanding in perspectief

De bekende professor Daniel Lieberman levert met een nieuwe publicatie, aanvullende inzichten in het ontstaan van loopblessures. Hij kan biomechanisch aannemelijk maken, dat een haklanding, het risico op blessures vergroot. Deze overtuiging werd tot nu toe niet...

Supplement HMB voor (half)gevorderde krachtsporters

Het effect van β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB), een metaboliet dat gevormd wordt uit het aminozuur leucine, is populair onder de sporters die de meest effectieve route zoeken om spiermassa te vergroten, vetmassa te minderen en sterker te worden. Maakt HMB een...

Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Beslagen ten ijs voor 2019? Chivo winterschool!

  Ook dit jaar hebben we een winterschool waarin je 5 dagen achter elkaar kunt onderdompelen in een onderwerp. Je wordt er mee wakker, je gaat ermee naar bed en je droomt erover. Na die vijf dagen hebben je uptodate informatie, nieuwe vaardigheden en een flexibel...

Wijzigingen opleidingen vitaliteit 2019

  Het vak vitaliteit is nog jong en hoewel de markt nog bezig is om de contouren te ontdekken, zijn wij deze al geruime tijd stevig aan het inkleuren. Er is bij ons geen misverstand over wat vitaliteit is en wat vitaliteitsprofessionals doen. De identiteit staat...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Bolger R, Lyons M, Harrison AJ, Kenny IC. Sprinting performance and resistance-based training interventions: a systematic review. J Strength Cond Res. 2015 Apr;29(4):1146-56
  • Spiteri T (2014), Nimphius S, Hart NH, e.a. Contribution of strength characteristics to change of direction and agility performance in female basketball athletes. J Strength Cond Res. 2014 Sep;28(9):2415-23
  • Keiner M (2014), Sander A, Wirth K, Schmidtbleicher D. Long-term strength training effects on change-of-direction sprint performance. J Strength Cond Res. 2014 Jan;28(1):223-31

Share This