Positieve psychologie deel 5: Is GRIT belangrijker dan IQ?

door | apr 12, 2017 | Coachen, Vitaliteitscoach | 0 Reacties

Wat is er voor nodig om resultaat te halen? Dr. Martin Seligman, een van grondleggers van de positieve psychologie, schreef in zijn boek ‘Flourish‘, dat het vooral een kwestie is van ‘grit’, in het Nederlands bekend als vastberadenheid. Anders gesteld, als je het echt wilt, dan kun je het ook. Hij baseerde zijn conclusie vooral op het werk van Angela Duckworth, die een onderzoek publiceerde over de voorspellende waarde van een grittest. Volgens haar kun je grit trainen en is het een unieke factor voor succes. Naar beste traditie uit de positieve psychologie, schreef zij een zelfhulpboek en deed een verplicht rondje TED-talk.
IQ is geen goede voorspeller van resultaat, maar wat is er nieuw?
De boodschap
In de TED -talk vertelt ze dat ze tot de ontdekking kwam dat IQ geen goede voorspeller is van prestaties. Hoe dit nieuwswaardig is, is ons een raadsel. De correlatie tussen academische prestaties en IQ is namelijk 0.50, zo is al heel lang bekend. Als je het aandeel wilt weten, dien je het te kwadrateren en dat wordt dan 0,25 ofwel 25 procent. Grit en niet IQ voorspelde dat 99 procent van de cadetten van het prestigieuze West Point de basistraining succesvol konden afronden, zo kregen we te horen. Het is een positieve boodschap, want vastberadenheid is in tegenstelling tot IQ niet grotendeels aangeboren, maar vooral gerelateerd aan motivatie. Dat vel grit eventueel nadelen heeft wordt niet verder besproken.
Resultaat uit onderzoek moet vaak gecorrigeerd worden, alvorens je het kunt vertalen naar de echte wereld
De onderzoeken
Duckworth kon onder de vleugels van Martin Seligman een snelle academische carrière opbouwen. Seligman gebruikte haar overigens als een voorbeeld van intelligentie en beschrijft in het boek Flourish dat kenmerkend aan intelligentie vooral snelheid is. Het is nog maar de vraag of haar zelfdiscipline hoger was dan van andere studenten. Zij leverden een publicatie (Duckworth A 2005) af waarin ze vaststelden dat zelfdiscipline belangrijker was dan IQ voor academische prestaties (GPA-score). Sterker nog, zelfdiscipline verklaarde tweemaal zoveel van de variatie als IQ op elk van de zes uitkomstenmaten. Het is altijd lastig om dit te vertalen naar generiek publiek, omdat er in een beperkte groep deelnemers niet de complete spreiding omvat die je in een generieke populatie hebt. Dit wordt ‘range restriction’ genoemd en men dient daarop te corrigeren om de voorspellende waarde (predictieve validiteit) vast te stellen. Hoewel Duckworth en Seligman correcties op range restriction beperkt bespreken, laten ze deze over IQ in het midden. Andere onderzoekers (Sacket 2009) hebben daarom de correctie doorberekend en komen tot de conclusie dat IQ na correctie een grotere voorspellende waarde heeft dan zelfdiscipline. Het onderzoek van Duckworth levert dus geen bewijs dat zelfdiscipline belangrijker is dan IQ.
Hoe hoger de scores hoe groter de kans dat het daadwerkelijk gaat om intelligentie in plaats van motivatie
Duckworth produceert zes jaar later een meta-analyse (Duckworth A 2011) waarin ze concludeert dat IQ-testen vooral motivatie toetsen. Opvallend is dat de resultaten nogal uiteenlopend zijn en dat is nooit een goed teken. Daarnaast blijken drie onderzoeken, die het grootste effect verzorgen, van dezelfde auteurs (Bruening 1978) afkomstig zijn. Het maakt het lastig om de uitkomsten van de meta-analyse zonder meer te accepteren. Duckworth is zelf ook voorzichtig met het trekken van conclusies en stelt dat hogere scores op een IQ-test daadwerkelijk representatief zullen zijn voor ruwe intelligentie, terwijl lagere scores mogelijk te wijten zijn aan een lager IQ of verminderde motivatie. Dat klinkt al veel aannemelijker dan het idee dat IQ-testen vooral motivatietoetsingen zijn. Het betekent concreet dat als je ongemotiveerd bent, je waarschijnlijk niet je volledige potentie benut.
Is er verschil tussen grit en consciëntie?
Analyse van de publicaties laat zien dat de rol van motivatie niet zo groot is als wordt gesuggereerd, maar er is duidelijk een consistent klein effect waar te nemen. Deze motivatie zou moeten leiden tot meer zelfdiscipline. De vraag is natuurlijk of zelfdiscipline wel daadwerkelijk het product is van motivatie en dus goed beinvloedbaar is. Recent verscheen er een meta-analyse (Credé M 2016) over het onderwerp en de conclusie van de auteurs is bikkelhard. Het effect van grit is zeer bescheiden en bovendien weinig nieuwswaardig, gezien de enorme overlap met consciëntie, de basis voor zelfdiscipline. Die laatste is een persoonlijkheidstrek en dat kan nauwelijks getraind worden. Tot zover, de ‘willen is kunnen’-retoriek. Hoe verklaren we dan het succes van die cadetten, die besproken zijn in de TED-talk? Ook dat is eenvoudig, aangezien bijna iedereen de basistraining haalt en hoger scoren op grit-scores leidt tot een verschil van nog geen 3 procent. Wellicht is dat wel daadwerkelijk het deel dat je kunt verbeteren als je je bovenmenselijk inspant op een taak waar je geen talent voor hebt. Het lijkt ons een nogal ongunstige prijs-prestatieverhouding. Duckworth reageerde overigens onmiddelijk op de resultaten die ze interessant vond. 
Grit of mindset?
Overwegingen
Er is iets geruststellends aan het idee dat hard werken meer oplevert dan talent, maar uitkomsten waarmee de evolutietheorie wordt gestaafd, geven toch weinig hoop. Je past wel of je past niet in een specifieke omgeving. Er is geen twijfel over mogelijk dat je jezelf kunt veranderen, maar het proces is langzaam en moeizaam. Het is daarom veel efficiënter om de omgeving te veranderen. Het betekent echter niet dat hard werken niet beloond kan worden, omdat de kans dat dingen veranderen groter wordt door actie. Het is daarom belangrijk om dingen uit te proberen en te geloven dat je niet weet of je het je kunt, als je het nog nooit geprobeerd hebt. Dat in de kern is het idee van een zogenaamde groeidenkmentaliteit. Dit concept van psychologe Carol Dweck heeft zij mindset gedoopt en gaat er vanuit dat je kinderen moet prijzen op hard werk in relatie tot de uitkomst in plaats van alleen hard werken of talent. De experimentele uitkomsten van Dweck hebben de tand des tijds doorstaan en het is mogelijk veel zinvoller dan GRIT. Inmiddels is duidelijk dat scores op IQ-testen wel kunnen dalen door omstandigheden, waaronder stress, maar dat het IQ kan stijgen boven het genetisch potentieel is onwaarschijnlijk.
Hard werken loont vooral als je iets doet waar je goed in bent
Conclusie
In het oorspronkelijke concept van grit wordt verondersteld dat zelfdiscipline belangrijker is om te slagen in het leven dan IQ. In verschillende onderzoeken probeert Duckworth, uitvindster van het idee ‘grit’, dat te onderbouwen. Dit lukt matig, aangezien haar onderzoek zich niet goed laat vertalen naar het generieke publiek en omdat haar meta-analyse teveel leunt op drie onderzoeken van dezelfde auteurs. Daarnaast is het dan nog maar de vraag of zelfdiscipline wel beïnvloedbaar is en gezien de overeenkomsten met de persoonlijkheidstrek consciëntie, lijkt dat weinig hoopvol  Hard werken kan lonen, maar het is belangrijker om dat te doen met iets waar je goed in bent, in plaats van te veronderstellen dat je goed kunt worden in iets dat waar je geen talent voor hebt door heel hard te werken.

Meer lezen uit deze categorie 'Coachen':

Positieve psychologie deel 7: 20 jaar jong, tijd voor een feestje?

Psychologie is de studie van het menselijk gedrag en de laatste honderd jaar toch vooral van ziekelijk gedrag. Hoewel er natuurlijk wel onderzoeken plaatsvonden die methoden onderzoeken om ons zelf te verbeteren, zijn die ondergesneeuwd geraakt. Vanaf 1998 veranderde...

Lifecoachen en de verkoop van de Amerikaanse droom

Gewoon gelukkig zijn is uit en daarvoor in de plaats moeten we gaan 'thriven', het liefst volgens de Amerikaanse droom. Je kunt het ogenschijnlijk allemaal bereiken met de moderne lifecoach. Lifecoachen Het leven kent vele hobbels en soms is het handig als iemand je...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Meer lezen uit overige (kennisbank) categorieën:

Spierhypertrofie deel 4: Meer schade, meer spiergroei?

  De zoektocht naar efficiëntere manieren van het bereiken van spierhypertrofie heeft drie mechanismen blootgelegd, namelijk trainingsvolume, metabole stress en spierschade. Wat is de rol van de laatste en is het überhaupt noodzakelijk?Groei zonder schade Om...

‘The China Study’ – Red jezelf, word veganist?

  Het onthouden van consumptie van dierlijke producten, zoals veganisten doen, wordt geassocieerd met een betere gezondheid. Veel veganisten zijn meer bewust bezig met gezondheid en daardoor roken en drinken ze minder dan gemiddeld. Ze zijn ook vaak (lichamelijk)...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

 

Geraadpleegde bron(nen)

  • Breuning S (1978), Zella SE, William F. Effects of individualized incentives on norm-referenced IQ test performance of high school students in special education classes. Journal of School Psychology, Vol 16(3), 1978, 220-226
  • Credé M (2016), Tynan MC, Harms PD. Much Ado about Grit: A Meta-Analytic Synthesis of the Grit Literature. Journal of personality and social psychology
  • Duckworth AL (2005), Seligman ME. Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. Psychol Sci. 2005 Dec;16(12):939-44
  • Duckworth AL (2011), Quinn PD, Lynam DR, e.a. Role of test motivation in intelligence testing. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 May 10;108(19):7716-20.
  • Sackett PR (2008), Borneman MJ, Connelly BS. High-Stakes Testing in Higher Education and Employment. Appraising the Evidence for Validity and Fairness. May–June 2008 ● American Psychologist

Share This