Chivo is opgericht in 2004 om kennis te verzamelen over vitaliteit en leefstijl. Informatie over deze gebieden was toen zeer gefragmenteerd. Wij hebben gemeend, dat het zo belangrijk is voor ons welzijn, dat we er een hele organisatie omheen hebben gebouwd, waarmee we wetenschappelijke publicaties verzamelen, beoordelen en vertalen naar praktische richtlijnen en vaardigheden, die we vervolgens toetsen in de praktijk. Kortom, een kennisinstituut vitaliteit & leefstijl.

Vitaliteit en leefstijl zijn brede begrippen en we houden daarom ruim 1.100 dossiers bij, waarmee standpunten onderbouwd kunnen worden die de volgende 5 competenties te steunen:

 

  • Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI)
  • Functioneel bewegen
  • Lifecoachen (persoonlijke groei)
  • Stressmanagement
  • Pijnmanagement

 

Er is niemand die nog pretendeert dat lichaam en geest gescheiden zijn, maar in de praktijk worden ze toch vaak afzonderlijk benaderd. Dat komt mede, omdat kennis van de lijm, tussen de twee ontbreekt. Deze lijm wordt gevormd door onze zenuwstelsels of meer specifiek, de onderliggende verbindingen, ook wel het connectoom genoemd. De meest recente wetenschappelijk inzichten laten een onlosmakelijke interactie zien tussen die drie-eenheid, die we samenvatten met de term psychoneurobiologie. Het is holistisch zonder zweverig te zijn.

Over vitaliteit
Vitaal zijn is in onze visie, de fysieke, mentale en emotionele vrijheid hebben om jezelf te kunnen ontplooien, waardoor je meer uit het leven kunt halen. Dat kan als je jong én oud bent, maar ook als ziek bent. Daarmee hebben we vitaliteit losgekoppeld van leeftijd én gezondheid.

Waar staat Chivo voor?
De naam Chivo is samengesteld uit het Chinese ‘chi’, levensenergie, en het Latijnse ‘vivo’, levendig. Samengetrokken betekent het zoveel als ‘het verlevendigen van de levensenergie‘, wat vooral een symbolische maar passende betekenis heeft voor onze visie en missie.

Wij zijn als organisatie volstrekt onafhankelijk en hebben ook geen andere financiële belangen, dan het leveren van solide informatie. In onze inspanningen proberen we maatschappelijk verantwoord te opereren en liggen onze prioriteiten in de volgorde van people, planet en dan profit, naar het model van John Elkington.

Verantwoording
Ons team spant zich in tot het uiterste om om zo betrouwbaar mogelijke informatie te leveren en onze standpunten te baseren op de minste aannames. Wij zijn niet foutloos en daarom zullen we onze standpunten, waar nodig nodig, in het openbaar verantwoorden. Wij zijn van mening dat iedereen gebaat is bij deze transparantie. Onze slogan is dan ook niet voor niets ‘Verantwoord Vitaal’.

 

Onze diensten

 

Chivo is een activiteit van Ready for Life, KvK 56802218

Share This