Opleidingen overzicht vitaliteitsprofessionals

De vitaliteitsopleidingen van Chivo, Vitaliteitscoach en Vitaliteitstherapeut, zijn toonaangevend omdat ze de meest recente wetenschappelijke inzichten vertalen in praktische handvatten. De vitaliteitscoach gaat over het helpen met floreren met gezonde mensen, terwijl de vitaliteitstherapeut hetzelfde doet bij ziekte. Beide opleidingen delen dezelfde basis, het vitaliteitsfundament in het eerste jaar, waarna men vervolgens doorgaat naar de afstudeerrichting.

Opleiding Vitaliteitscoach

De vitaliteitscoach helpt mensen om meer uit het leven te halen. Ontdekken wat iemand echt wil, hoe je het kunt bereiken, obstakels als stress overwinnen, maar ook werken aan de gezondheid. Lees meer >>

Opleiding Vitaliteitstherapeut

Ook (chronisch) zieke mensen willen meer uit het leven en vitaliteitstherapeut heeft met de aanvullende pathologische kennis, begeleiden bij pijn en depressie. De vitaliteitstherapeut kan alleen gevolgd worden als de vitaliteitscoach succesvol is afgerond. De vitaliteitstherapeut kan alleen gevolgd worden als de vitaliteitscoach succesvol is afgerond. Lees meer >>

Modules Vitaliteitscoach

De opleiding Vitaliteitstherapeut en Strategisch vitaliteitsmanagement kunnen niet in delen worden gevolgd, maar Vitaliteitscoach daarentegen wel en is opgebouwd uit de vier modules die je verderop treft.

Functioneel Coachen

Functioneel Coachen is gericht op het verhogen van de autonomie en het bouwen aan een zinvol leven. Vragen die we proberen te beantwoorden is wat een leven goed maakt en hoe je het kunt bereiken. De module wordt ook gevolgd door beginnende- en gevorderde coaches die de meest recente wetenschappelijke inzichten vertaald krijgen naar praktische handvatten. Lees meer >>

Functioneel Bewegen

Deze module gaat niet zozeer over bewegen als wel emoveren. Nergens anders komt de uitdrukking ‘lichaam en geest’ zo goed tot uiting als in deze module, waarbij duidelijk krijgen dat we meer zijn dan ons brein en hoe we fysiek en emotioneel reageren op pijnlijke, beangstigende en vermoeiende obstakels. Dat maakt Functioneel Bewegen, de meest natuurlijke extensie van Functioneel Coachen. Lees meer >>

Functioneel Voeden

In de module Functioneel Voeden gaan we juist op controversiele zaken dieper in op de biomedische onderbouwing, aangezien men anders de clienten die door de bomen het bos niet meer zien, niet gerust kan stellen. Toch ligt het accent niet op voeding, maar voeden, de impulsen en het gedrag dat leidt tot eten. Lees meer >>

Module Prestatiecoachen

De vitaliteitscoach houdt zich bezig met meer leven en in het leven hebben mensen doelen. Sommige van deze doelen zijn waardevoller dan anderen en wil men de kans op succes vergroten In de module Prestatiecoachen leren we je hoe men de kans op het succesvol behalen van doelen vergroot. Lees meer >>

Opleiding Vitaliteitsmanagement

Het managen van de vitaliteit van het bedrijf en medewerkers zou onderdeel moeten zijn van het strategische beleid. In deze module worden hier de elementen aangereikt met turn-key progamma’s De opleiding Strategisch Vitaliteitsmanagement kan uitsluitend gevolgd worden als men de vitaliteitscoach succesvol heeft afgerond. Lees meer >>

De wereld

In de module de Wereld / praktijkvoering, die als laatste wordt afgerond, wordt alles samengetrokken tot een compleet integraal plan om clienten vitaler te krijgen. De stof je tot nu toe geleerd hebt, krijgt hier een compleet nieuwe betekenis. Lees meer >>

Share This