De zwakte van de powerpose

door | jan 17, 2016 | Coachen, Vitaliteitscoach | 0 Reacties

Inleiding
Onze lichaamstaal weerspiegelt onze gemoedstoestand en andersom. In een TEDx video vertelde hoogleraar Amy Cuddy een persoonlijk relaas dat haar onzeker maakte en hoe haar onderzoek aantoonde dat het aannemen van een zogenaamde powerpose (zie foto) de zelfverzekerdheid doet toenemen, ook in de taken die erop volgden. Wat vooral tot de verbeelding sprak was de stijging van de testosteronniveaus en het dalen van de cortisolspiegels als gevolg van de powerpose. De TEDx video ging viraal!

 

 

Skepsis alom

Het onderzoek
Wij waren wat sceptisch over het onderzoek, omdat het aantal deelnemers (n=21) klein was en de bloedafnames 6 uur van elkaar lagen, voor een krachtige- of een zwakke houding ie slechts 2 minuten duurde. Daarnaast was het onderzoek niet goed geblindeerd. Het deelnemersaantal is te klein om een effectmaat te berekenen. Het is daarom bijzonder dat er zoveel waarde aan gehecht werd.

Krachtige houding en zwakke houding volgens Cuddy

Je kunt niet uren later hormonale metingen doen van een interventie die nog geen 2 minuten duurde

Hormonen
Het aangetoonde verschil in de hormonale niveaus voor- en na de powerpose, sprak het meest tot de verbeelding, want het maakt psychologie tastbaar. De neurobiologie, waaronder dit vindingen worden geschaard, heeft dan ook veel belangstelling. Zowel testosteron- als cortisol hebben zogenaamde diurnale ritmes, wat betekent dat de niveaus over de dag schommelen, zoals je kunt zien op de grafiek (Bremner WJ 1983). Het is dus heel lastig om te bepalen of de niveaus gestegen of gedaald zijn met slechts 2 metingen. Daarnaast worden hormoonspiegels beinvloedt door talloze factoren waaronder leeftijd (Bremner WJ 1983) en voedingsstatus (Bribiescas RG 1996).

Diurnale-testosteronniveaus

Testosteronniveau’s fluctueren over de dag en de mate waarin verschilt ook nog met de leeftijd (lichtgroen is jonge man, donker is oudere man).

De vraag is hoe Cuddy al deze factoren heeft kunnen uitsluiten. Het antwoord daarop is kort, niet namelijk. Zij heeft slechts twee speekselmetingen gedaan en daaruit is alles geconcludeerd.

Zelfs de eerste auteur gelooft er niet meer in

Nog meer problemen
Het allergrootste probleem van het Cuddy onderzoek is dat het gepubliceerd is. Dit had nooit mogen gebeuren en zeker niet op deze manier. Nergens blijkt dat er kwaliteitscontrole heeft plaatsgevonden. Er is een ongevalideerde schaal gebruikt om ‘zelfverzekerdheid’ te meten. De 2 dollar goktaak is zo ontzettend laag in risico, dat zelfverzekerdheid niet noodzakelijk is. De vraag is dan ook wat er precies gemeten is, behalve een verwachtingseffect. De samenvatting staat vol hyperbole claims. Dana Carney, eerste auteur uit het onderzoek heeft formeel aangegeven dat zij niet langer meer achter de resultaten van het onderzoek staat. Zij acht de kritiek op de erbarmelijke methodologische kwaliteit onweerlegbaar en alle conclusies op basis van dit experiment voorbarig zijn.

Er bleef nog erbarmelijk weinig over na een replicatie-onderzoek

De herkansing
Recent werd het onderzoek door een andere partij herhaald (Ranehill E 2015). Het nieuwe experiment was veel groter, het was beter geblindeerd en de metingen volgden elkaar sneller op. Het was methodologisch op alle fronten beter, waardoor de resultaten betrouwbaarder worden. Na de powerpose bleken de deelnemers zich op dat moment zelfverzekerder voelen, maar niet in de taken erna. Ook de hormonale reactie werd niet teruggevonden. Deze verschillen zouden verklaard kunnen worden door de kleine verschillen met het eerste experiment, maar feit blijft dat het originele experiment veel te zwak was om er conclusies aan te verbinden.

De laatste nagel in de doodskist?

Meer replicatietesten
De volume 2 editie 2017 van het wetenschappelijk tijdschrift ‘Comprehensive Results in Social Psychology’ is een Powerpose special waarin zeven artikelen gepubliceerd over de onderwerp. De conclusie was consistent, namelijk dat de effecten die Cuddy en collegae hebben waargenomen door andere onderzoekers niet bevestigd kunnen worden. In ieder geval hormonaal gezien. In het geval van het gevoel van zelfverzekerheid bleek er sprake te zijn van een klein effect.  De vraag is wat het betekent?

In diezelfde periode werden de resultaten van een viertal experimenten geopenbaard (Cessario J 2017) en daaruit blijkt dat als men daadwerkelijk een taak moet uitvoeren, dat een powerpose niet leidt tot beter resultaat. Men kan zich weliswaar een klein beetje meer zelfverzekerd voelen, maar het leidt niet tot betere prestaties. Daarmee is het laatste restje hoop dat de powerpose, daadwerkelijk bijdraagt aan een betere succes, gesneuveld.

Onze artikelen zijn niet alleen op categorieën ingedeeld, maar ook voorzien van 'tags'. Je kunt ook artikelen zoeken op basis van een specifiek tag uit de tagwolk.

 

Onze gevoelswereld is subjectief

Conclusie
De TEDx presentatie van Amy Cuddy is inspirerend en haar verhaal is ontroerend. De koppeling van gedrag aan hormonen is aantrekkelijk, omdat we de psychologie ontdoen van het subjectieve karakter. Dit bleek niet te kloppen en dan blijft alleen nog over dat mensen zich iets zekerder gaan voelen, maar dat leidt niet tot verbetering van prestaties. Als de toegenomen zelfverzekerdheid niet gepaard gaat met de bijbehorende competenties, creeer je alleen maar een luchtballon. Veel over de powerpose was speculatie en het meeste bleek onwaar. Wat overblijft is zo klein, dat het niet de moeite van het roepen waard is.

Meer lezen uit deze categorie 'Coachen':

Beslagen ten ijs voor 2018? Chivo winterschool!

  Ook dit jaar hebben we een winterschool waarin je 5 dagen achter elkaar kunt onderdompelen in een onderwerp. Je wordt er mee wakker, je gaat ermee naar bed en je droomt erover. Na die vijf dagen hebben je uptodate informatie, nieuwe vaardigheden en een flexibel...

Bestaan ochtend- en avondmensen in de natuur?

Als we gaan kamperen dan verandert ons slaappatroon, want we gaan vroeger naar bed en komen er gemiddeld ook vroeger uit. Dat geldt ook voor de avondmensen, maar zou het dan betekenen dat de avondmens eigenlijk niet bestaat? Hoe zit het dan bij traditioneel levende...

EQ een factor in vitaliteitsmanagement?

In 1995 nam het begrip emotionele intelligentie een enorme vlucht met de publicatie van het zelfhulpboek van psycholoog Daniel Goleman. Emotionele intelligentie of EQ zoals we het zullen afkorten, zou volgens Goleman voor zakelijk en privé succes, belangrijker zijn...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Meer lezen uit overige (kennisbank) categorieën:

Beslagen ten ijs voor 2018? Chivo winterschool!

  Ook dit jaar hebben we een winterschool waarin je 5 dagen achter elkaar kunt onderdompelen in een onderwerp. Je wordt er mee wakker, je gaat ermee naar bed en je droomt erover. Na die vijf dagen hebben je uptodate informatie, nieuwe vaardigheden en een flexibel...

Supplement HMB voor (half)gevorderde krachtsporters

Het effect van β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB), een metaboliet dat gevormd wordt uit het aminozuur leucine, is populair onder de sporters die de meest effectieve route zoeken om spiermassa te vergroten, vetmassa te minderen en sterker te worden. Maakt HMB een...

Coachen in perspectief deel 3: Intrinsieke motivatie overschat

Motivatie is datgene wat mensen drijft tot actie en die motivatie kan extern of intern worden opgewekt. Men spreekt dan van respectievelijk extrinsieke en intrinsieke motivatie. Veel coaches en trainers leggen de nadruk op intrinsieke motivatie om succes te halen,...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  • 30 okt 2017: Toevoeging alinea onder ‘Laatste nagel in de doodskist?’ en de conclusie aangepast, zodat het meer het hele artikel samenvat.
  • 20 juli 2017: Additionele feiten toegevoegd onder het kopje ‘Meer problemen’ en de conclusie is herschreven, zodat duidelijk wordt dat de power pose weinig bruikbaar is.

  • Bremner WJ (1983), Vitiello MV, Prinz PN. Loss of circadian rhythmicity in blood testosterone levels with aging in normal men. J Clin Endocrinol Metab. 1983 Jun;56(6):1278-81
  • Cessario J (2017), Johnson DJ. Power Poseur. Bodily Expansiveness Does Not Matter in Dyadic Interactions. Soc Psychology and Personality Science, First Published August 22, 2017
  • Cuddy AJC (2012)., Wilmuth CA, Carney DR. The Benefit of Power Posing Before a High-Stakes Social Evaluation. Harvard Business School Working Paper, No. 13-027, September 2012.
  • Bribiescas RG (1996) Testosterone levels among Aché hunter-gatherer men : A functional interpretation of population variation among adult males. Hum Nat. 1996 Jun;7(2):163-88
  • Ranehill E (2015), Dreber A, Johannesson M, e.a. Assessing the Robustness of Power Posing: No Effect on Hormones and Risk Tolerance in a Large Sample of Men and Women. Psychological Science May 2015 26: 653-656

Share This