De zwakte van de powerpose

door | jan 17, 2016 | Coachen, Vitaliteitscoach | 0 Reacties

Inleiding
Onze lichaamstaal weerspiegelt onze gemoedstoestand en andersom. In een TEDx video vertelde hoogleraar Amy Cuddy een persoonlijk relaas dat haar onzeker maakte en hoe haar onderzoek aantoonde dat het aannemen van een zogenaamde powerpose (zie foto) de zelfverzekerdheid doet toenemen, ook in de taken die erop volgden. Wat vooral tot de verbeelding sprak was de stijging van de testosteronniveaus en het dalen van de cortisolspiegels als gevolg van de powerpose. De TEDx video ging viraal!

 

 

Skepsis alom

Het onderzoek
Wij waren wat sceptisch over het onderzoek, omdat het aantal deelnemers (n=21) klein was en de bloedafnames 6 uur van elkaar lagen, voor een krachtige- of een zwakke houding ie slechts 2 minuten duurde. Daarnaast was het onderzoek niet goed geblindeerd. Het deelnemersaantal is te klein om een effectmaat te berekenen. Het is daarom bijzonder dat er zoveel waarde aan gehecht werd.

Krachtige houding en zwakke houding volgens Cuddy

Je kunt niet uren later hormonale metingen doen van een interventie die nog geen 2 minuten duurde

Hormonen
Het aangetoonde verschil in de hormonale niveaus voor- en na de powerpose, sprak het meest tot de verbeelding, want het maakt psychologie tastbaar. De neurobiologie, waaronder dit vindingen worden geschaard, heeft dan ook veel belangstelling. Zowel testosteron- als cortisol hebben zogenaamde diurnale ritmes, wat betekent dat de niveaus over de dag schommelen, zoals je kunt zien op de grafiek (Bremner WJ 1983). Het is dus heel lastig om te bepalen of de niveaus gestegen of gedaald zijn met slechts 2 metingen. Daarnaast worden hormoonspiegels beinvloedt door talloze factoren waaronder leeftijd (Bremner WJ 1983) en voedingsstatus (Bribiescas RG 1996).

Diurnale-testosteronniveaus

Testosteronniveau’s fluctueren over de dag en de mate waarin verschilt ook nog met de leeftijd (lichtgroen is jonge man, donker is oudere man).

De vraag is hoe Cuddy al deze factoren heeft kunnen uitsluiten. Het antwoord daarop is kort, niet namelijk. Zij heeft slechts twee speekselmetingen gedaan en daaruit is alles geconcludeerd.

Zelfs de eerste auteur gelooft er niet meer in

Nog meer problemen
Het allergrootste probleem van het Cuddy onderzoek is dat het gepubliceerd is. Dit had nooit mogen gebeuren en zeker niet op deze manier. Nergens blijkt dat er kwaliteitscontrole heeft plaatsgevonden. Er is een ongevalideerde schaal gebruikt om ‘zelfverzekerdheid’ te meten. De 2 dollar goktaak is zo ontzettend laag in risico, dat zelfverzekerdheid niet noodzakelijk is. De vraag is dan ook wat er precies gemeten is, behalve een verwachtingseffect. De samenvatting staat vol hyperbole claims. Dana Carney, eerste auteur uit het onderzoek heeft formeel aangegeven dat zij niet langer meer achter de resultaten van het onderzoek staat. Zij acht de kritiek op de erbarmelijke methodologische kwaliteit onweerlegbaar en alle conclusies op basis van dit experiment voorbarig zijn.

Er bleef nog erbarmelijk weinig over na een replicatie-onderzoek

De herkansing
Recent werd het onderzoek door een andere partij herhaald (Ranehill E 2015). Het nieuwe experiment was veel groter, het was beter geblindeerd en de metingen volgden elkaar sneller op. Het was methodologisch op alle fronten beter, waardoor de resultaten betrouwbaarder worden. Na de powerpose bleken de deelnemers zich op dat moment zelfverzekerder voelen, maar niet in de taken erna. Ook de hormonale reactie werd niet teruggevonden. Deze verschillen zouden verklaard kunnen worden door de kleine verschillen met het eerste experiment, maar feit blijft dat het originele experiment veel te zwak was om er conclusies aan te verbinden.

Onze artikelen zijn niet alleen op categorieën ingedeeld, maar ook voorzien van 'tags'. Je kunt ook artikelen zoeken op basis van een specifiek tag uit de tagwolk.

 

Onze gevoelswereld is subjectief

Conclusie
De TEDx presentatie van Amy Cuddy is inspirerend en haar verhaal is ontroerend. De koppeling van gedrag aan hormonen is aantrekkelijk, omdat we de psychologie ontdoen van het subjectieve karakter. Tot nu toe heeft het niets opgeleverd, want neurobiologie laat zich zelden vertalen in psychologie. Dit is echter niet bekend en dat komt mede door erbarmelijke onderzoeken zoals die van Amy Cuddy, die vervolgens het grote publiek opzoekt met extravagante claims die nooit hadden kunnen kloppen. De eerste auteur Dana Carney raadt nu aan om vooral weg te blijven van de powerpose en wellicht is dat nog wel het beste wat uit dit debacle is voortgevloeid.

Meer lezen uit deze categorie 'Coachen':

De dopamine dress-up

Gok-, sociale media-, game- of voedselverslaafd. Als je niet ergens verslaafd aan bent, dan is er misschien wel ie ts mis met je. Millennials worden kennelijk met de verslaafdknop op 'aan' afgeleverd op deze planeet en dat heeft flinke invloed op de vitaliteit....

Problemen met mindfulness meditatie

Mindfulness is een gemoedstoestand die getypeerd wordt door de bewustwording van de eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. Om toe te werken naar Mindfulness doet men onder andere trainingen,...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Meer lezen uit overige (kennisbank) categorieën:

Dik door laag rustmetabolisme?

Het basaal rustmetabolisme (BMR) tussen mensen verschilt, ook bij gelijk gewicht. Een laag rustmetabolisme zou ervoor zorgen dat je aankomt, zo wordt algemeen verondersteld, want je verbrandt immers minder.   Er werd een rustmetabolisme van meer dan 700...

Het uithoudingsvermogen van Conor McGregor

De bokswedstrijd van de eeuw tussen MMA wereldkampioen Conor McGregor en ongeslagen wereldbokskampioen Floyd Mayweather bleek een ongekende publiekstrekker, die veel lof en kritiek oogstte. Fitnesstrainers waren vol lof over McGregor's lef, maar spraken zich kritisch...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  • 20 juli 2017: Additionele feiten toegevoegd onder het kopje ‘Meer problemen’ en de conclusie is herschreven, zodat duidelijk wordt dat de power pose weinig bruikbaar is.

  • Bremner WJ (1983), Vitiello MV, Prinz PN. Loss of circadian rhythmicity in blood testosterone levels with aging in normal men. J Clin Endocrinol Metab. 1983 Jun;56(6):1278-81
  • Cuddy AJC (2012)., Wilmuth CA, Carney DR. The Benefit of Power Posing Before a High-Stakes Social Evaluation. Harvard Business School Working Paper, No. 13-027, September 2012.
  • Bribiescas RG (1996) Testosterone levels among Aché hunter-gatherer men : A functional interpretation of population variation among adult males. Hum Nat. 1996 Jun;7(2):163-88
  • Ranehill E (2015), Dreber A, Johannesson M, e.a. Assessing the Robustness of Power Posing: No Effect on Hormones and Risk Tolerance in a Large Sample of Men and Women. Psychological Science May 2015 26: 653-656

Share This