Clip: Spierhypertrofie of -vocht? Meer onduidelijkheid!

door | okt 10, 2016 | Fitness, Personal Trainer | 0 Reacties

De tijdelijke ophoping van vocht na een krachttrainingssessie wordt schijnhypertrofie genoemd en dat effect verdwijnt meestal na een half uur weer. Men gaat er vanuit dat verdere groei het gevolg is van echte spiermassa, maar een nieuw onderzoek zaait twijfel.

Recent werd bij beginnende krachtsporters de moeite genomen om vochtophoping te scheiden van spiergroei (Damas F 2016). Door gebruik te maken van B-mode echografie, kun je vocht scheiden van andere massa. Vocht dempt geluid aanzienlijk minder dan spier, waardoor je onderscheid kunt maken tussen de twee. De krachtsporters werden 3 maal gemeten en elke meting was tenminste 72 uur na de training. Zelfs dan bleek de toename van de dwarsdoorsnede van de spier vooral te bestaan uit vocht. Het is vergelijkbaar met ‘opgespoten’ kippenvlees, dat verkocht mag worden zolang het niet als vers, maar als bereid product wordt aangeboden.

Vocht in spiermassa kennen we allemaal van de ‘opgespoten’ kip en die loopt pas leeg in de pan

In de meeste hypertrofieonderzoeken, zo niet allemaal, wordt geen onderscheid gemaakt tussen spier en vocht, maar men neemt gewoon aan dat vochtophoping na 72 uur verdwenen is. Dat blijkt in deze populatie niet het geval. Sterker nog, het overgrote deel van de vermeende groei was gewoon vocht. We weten niet hoe dat zit met gevorderde krachtatleten, omdat het niet gemeten is. Wat we wel weten uit de praktijk, is dat krachtatleten die minder volume draaien, weliswaar in omvang afnemen, maar zelden in kracht. Het suggereert eveneens dat veel van de omvang toch vocht is.

In nagenoeg alle onderzoeken wordt geen onderscheid gemaakt tussen spiergroei en vochttoename

Conclusie
Krachttraining leidt tot acute vochtophoping, waarvan altijd aangenomen werd dat deze na een half uur verdwenen is. Een nieuw onderzoek toont aan dat vermeende spiergroei, zelfs meer dan 72 uur na de laatste krachttrainingssessie vooral uit vocht bestaat. Het betekent concreet dat we geen uitspraken kunnen doen over optimale krachttrainingsprotocollen, omdat niemand meer weet of de resultaten een gevolg zijn van spiermassagroei of vochttoename.

Meer relevante artikelen uit deze categorie 'Fitness'

Spierhypertrofie deel 4: Meer schade, meer spiergroei?

  De zoektocht naar efficiëntere manieren van het bereiken van spierhypertrofie heeft drie mechanismen blootgelegd, namelijk trainingsvolume, metabole stress en spierschade. Wat is de rol van de laatste en is het überhaupt noodzakelijk?Groei zonder schade Om...

De haklanding in perspectief

De bekende professor Daniel Lieberman levert met een nieuwe publicatie, aanvullende inzichten in het ontstaan van loopblessures. Hij kan biomechanisch aannemelijk maken, dat een haklanding, het risico op blessures vergroot. Deze overtuiging werd tot nu toe niet...

Supplement HMB voor (half)gevorderde krachtsporters

Het effect van β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB), een metaboliet dat gevormd wordt uit het aminozuur leucine, is populair onder de sporters die de meest effectieve route zoeken om spiermassa te vergroten, vetmassa te minderen en sterker te worden. Maakt HMB een...

Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

 

 

Positieve psychologie deel 7: 20 jaar jong, tijd voor een feestje?

Psychologie is de studie van het menselijk gedrag en de laatste honderd jaar toch vooral van ziekelijk gedrag. Hoewel er natuurlijk wel onderzoeken plaatsvonden die methoden onderzoeken om ons zelf te verbeteren, zijn die ondergesneeuwd geraakt. Vanaf 1998 veranderde...

Spierhypertrofie deel 4: Meer schade, meer spiergroei?

  De zoektocht naar efficiëntere manieren van het bereiken van spierhypertrofie heeft drie mechanismen blootgelegd, namelijk trainingsvolume, metabole stress en spierschade. Wat is de rol van de laatste en is het überhaupt noodzakelijk?Groei zonder schade Om...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

 

Geraadpleegde bron(nen)

  • Chan V (2011), Perlas A. Basics of ultrasound Imaging. Atlas of Ultrasound-Guided Procedures in Interventional Pain Management 2011
  • Damas F (2016), Phillips SM, Lixandrão ME, e.a. Early resistance training-induced increases in muscle cross-sectional area are concomitant with edema-induced muscle swelling. Eur J Appl Physiol. 2016 Jan;116(1):49-56

Share This